Ordlista: F

Välj en bokstav

D | E | F | G | J | K | L | O | R | V

Fläktelement

Fläktelement, också kallade konvektorelement eller fläkkonvektorer, är element som värmer upp luften i rummet. Fläktelementen kan vara kopplade till endera el eller det vattenburna systemet. Elementet sprider värmen med hjälp av en fläkt. Man brukar särskilja på värmespridning/konvektionsvärme och värmestrålning. Konvektionsvärme är då värmen sprids […]