Ordlista: G

Välj en bokstav

D | E | F | G | J | K | L | O | R | V

Golvvärmefördelare

En golvvärmefördelare används för att reglera flödet i golvvärmesystemet. Varje golvvärmeslang eller -rör i systemet, ansluts till fördelaren som sedan reglerar värmeförsörjningen till golvvärmen i husets olika rum.

Golvvärmeslang

En golvvärmeslang är själva slangen, eller röret, som läggs för golvvärmen. Golvärmeslangen kan variera i tjocklek och placeras tätare vid fönster och dörrar för att försöka hindra kallras. Effekten av golvvärmen är sedan beroende av vad för typ av övergolv som placeras i rummet. Golvvärmeslangarna […]