Ordlista: J

Välj en bokstav

D | E | F | G | J | K | L | O | R | V

Jordvärme

Vid jordvärme (också kallad markvärme) utvinns värmen som finns i marken med hjälp av kollektorslang som är kopplad till en jordvärmepump. Slangen grävs ner på frostfritt djup (ca 1 meter) och dras längs tomten (vanligtvis krävs en yta på 300-600 kvadratmeter). Jordvärme fungerar bäst i […]