Ordlista: V

Välj en bokstav

D | E | F | G | J | K | L | O | R | V

Värmekabel

En värmekabel är en elkabel som avger värme. Värmekablar används ofta för att förhindra frysning, t.ex. vid installationer i vattenrör, garage och hängrännor, och kan styras med termostat. Värmekablar kan också användas som slingor i golvvärme. Det finns tre olika typer av värmekabel: serieresistiv, självbegränsande […]

Värmesystem

Ett värmesystem är helt enkelt ett system för uppvärmning av hus och fastighet. Man kan säga att ett värmesystem består av 4 huvuddelar: Första steget är försörjningssystemet. Försörjningssystemet är varifrån energin tas för att skapa värmen. Det är helt enkelt ett externt system. Detta kan […]

Värmeväxlare

Värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium (t.ex. luft) till ett annat (t.ex. vatten). Värmeväxlare kan till exempel användas för att bibehålla värme vid ventilation, eller för passiv kylning. De används bland annat i radiatorer, kylskåp och ventilationssystem. Det finns fyra olika grundtyper […]

Vattenradiator

En vattenradiator är en en radiator som kan kopplas till det vattenburna värmesystemet. Det är alltså samma sak som en vattenburen radiator. Värmen hos en vattenradiator är effektivare vid lägre vattentemperaturer och skapar större inmhuskomfort. Det krävs relativt lite energi för att en vattenradiator ska […]