Användningsvillkor

Oy Rettig Ab och alla anslutna företag tillhandahåller denna webbplats (”Webbplatsen”) för informations- och kommunikationsändamål.

Er tillgång till och användning av Webbplatsen sker på följande villkor samt enligt all tillämplig lagstiftning. Genom att gå till och vistas på Webbplatsen accepterar ni, utan begränsningar eller förbehåll, nedanstående Villkor.

  1. Allt material på Webbplatsen skyddas av upphovsrätt om inget annat anges. Materialet på Webbplatsen får inte användas på annat sätt än det som anges i dessa Villkor eller i texten på Webbplatsen.
  2. Oy Rettig Ab frånsäger sig allt ansvar och kan inte ställas till svars för eventuella skador eller virus som kan infektera er datautrustning eller annan egendom på grund av er åtkomst till, användning av eller vistelse på Webbplatsen eller genom material som hämtats från Webbplatsen, inklusive men inte begränsat till data, text, bilder, video eller audio.
  3. Oy Rettig Ab lämnar inga garantier eller uppgifter om korrekthet och Oy Rettig Ab frånsäger sig specifikt allt ansvar för eventuella fel eller brister i innehållet på Webbplatsen. Varken Oy Rettig Ab eller någon annan part som är med om att skapa, producera eller leverera Webbplatsen är ansvarig för någon direkt, tillfällig, följd-, indirekt eller straffbar skada som uppstår på grund av er åtkomst till eller användning av, eller oförmåga till åtkomst eller användning av Webbplatsen.
  4. De produktfunktioner och -specifikationer som anges på Webbplatsen kan ändras när som helst utan föregående varning.
  5. All kommunikation och allt material som skickas till Webbplatsen med e-post eller på annat sätt, inklusive alla data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande är och kommer att behandlas som offentligt material och utan äganderättsskydd. Allt som ni skickar eller lägger ut kan komma att användas av Oy Rettig Ab i något syfte, inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, kungörelse, överföring, publikation, utsändning och placering. Dessutom står det Oy Rettig Ab fritt att, utan någon form för kompensation, använda eventuella idéer, koncept, know-how eller tekniker som finns med i någon kommunikation ni sänder till Webbplatsen, oberoende av syftet med kommunikationen, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med hjälp av sådan information.
  6. Material som visas på Webbplatsen är antingen Oy Rettig Abs egendom eller material som används med ägarens tillstånd. Ni, eller någon annan som auktoriserats av er, får inte använda detta material om det inte specifikt tillåts i dessa Villkor eller om specifikt tillstånd ges någon annanstans på Webbplatsen.
  7. På Webbplatsen beskrivs produkter och/eller tjänster som kan köpas allmänt i Europa, men inte nödvändigtvis just i ert hemland eller på er hemort. Kontakta därför först Oy Rettig Ab och fråga om en specifik produkt/tjänst finns tillgänglig hos er.
  8. Oy Rettig Ab är inte ansvarigt för innehållet på de webbplatser det finns länkar till från Webbplatsen. Om ni följer länkar till andra webbplatser sker det helt och hållet på ert eget ansvar. Även om Oy Rettig Ab tillhandahåller länkar till andra webbplatser på sin webbplats finns dessa länkar endast med för att underlätta för er och det ska inte tolkas som något godkännande av ägaren/sponsorn av webbplatsen eller som ett godkännande av innehållet. Oy Rettig Ab lämnar inga garantier, varken uttalade eller underförstådda, om noggrannhet, giltighet, laglighet eller annat för något material eller någon information som finns på sådana webbplatser.
  9. Oy Rettig Ab kan när som helst komma att ändra dessa Villkor genom en uppdatering av publikationen. Eftersom ni är skyldiga att följa dessa Villkor bör ni regelbundet gå till den här sidan genom att klicka på hyperlänken ”Lagstadgade bestämmelser och varumärken” längst ned på Oy Rettig Abs webbsidor och läsa igenom de aktuella Villkoren.

Dessa Villkor ska styras av och tolkas i enlighet med finsk lagstiftning utan hänvisning till bestämmelser om konflikträtt.

Varumärken

Varumärkena, logotyperna och tjänstemärkena (gemensamt benämnda ”Varumärkena”) på Webbplatsen är varumärken som tillhör Oy Rettig Ab och/eller de anslutna företagen. Alla andra Varumärken som används på Webbplatsen tillhör de respektive ägarna.

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahalls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sadan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google pa servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter pa webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahalla andra tjänster i samband med aktiviteter pa webbsidan och användning av Internet. Google kan ocksa överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar pa er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter pa det sätt och för de syften som beskrivs ovan.