Att tänka på gällande golvvärme och trägolv

Att tänka på gällande golvvärme och trägolv

Det är skillnad på värme och värme. Det handlar både om temperaturer och om fördelning. Golvvärme ger en högre golvtemperatur jämfört med andra uppvärmningssystem. Eftersom värmefördelningen i ett golv, i motsats till traditionella uppvärmningssystem, sprids över en stor yta, åstadkoms ett behagligt inomhusklimat redan vid låga temperaturer. Ifall du har tänkt använda golvvärme och trägolv tillsammans är det viktigt att tänka på några aspekter:

  • Trä är ett levande material som påverkas av luftfuktighet och temperatur.
  • Trä i sig är ett varmt material, men golvvärme med trägolv innebär att träet inte leder värme från golvvärmen speciellt bra i jämförelse med t.ex. klinker.
  • För att inte trägolvet ska ”leva” allt för mycket är det bäst med en så jämn temperatur som möjligt.
  • Golvet får inte vara varmare än 27 grader och luftfuktigheten ska ligga på 30-60 %.
  • Det är viktigt att ha en jämn temperatur över hela golvet.
  • Skydda trägolvet från underlagets fukt med ång- eller fuktspärr.
  • Ju tunnare golv desto bättre.

Är golvvärme med trägolv den rätta lösningen?

Vilka golv du väljer inomhus påverkar värmeförlusten. Har du t.ex. parkettgolv ökar värmeförlusten till marken eftersom den håller tillbaka värmen från golvet. Plastmattor och klinker är golvmaterial som lätt släpper igenom värmen till inomhusluften*.  Bok, lönn och björk är träslag som sväller och krymper mer än övriga träslag och är inte lämpliga att använda tillsammans med golvvärme.

Golvvärme fungerar olika effektivt beroende på vad för slags övergolv som används i anläggningen. Se tabell och beakta att högre framledningstemperaturer kan behövas vid vissa övergolv. Att tänka på är också att vissa övergolv inte tål för hög yttemperatur, rådgör med din golvleverantör vid förläggning av golvvärme. Om övergolv av typen laminat eller parkett skall användas, följ golvleverantörens anvisningar angående spikning, limning och stegljudsdämpning.

Övergolv Termiskt motstånd
Sten /Klinker 0.02 m² K/W
Plastmatta 0.075 m² K/W
Heltäckningsmatta – Standard 0.10 m² K/W
Trägolv / Tjock heltäckningsmatta 0.15 m² K/W

 

Källa Boverket >>

Relaterade produkter

Leave a reply