Dags att fixa värmen själv?

Dags att fixa värmen själv?

Våren är här och snart även sommaren! Nu är det ett utmärkt tillfälle att se över sitt värmesystem då det kanske inte är i drift och tid finns. Nu har du möjligheten att göra detta helt själv!

Här är några anledningar:

1. Har Ni investerat i en luft/luft värme pump? 

Att komplettera med elektriska radiatorer i rum dit ”den varma luften inte når” ökar inte bara komforten för att du själv kan ställa in önskad temperatur rum för rum utan ökar även värmepumpens effektivitet.

2. Har ni ”gamla” elradiatorer med sk bi-metall termostat?

Byt ut till moderna oljefyllda radiatorer som både minskar energianvändningen samt även minskar känslan av torr luft.

>> Räkna ut din besparing här:

LVIs nya tillbehör Cable Kit är en anslutningskabel med en jordad stickpropp

Normalt sätts radiatorns anslutningsdon in i kopplingsboxen bakom radiatorn och den installationen ska alltid göras av en behörig elektriker men med vårt tillbehör Cable Kitså kan du fixa detta själv. Cable Kit är en anslutningskabel med en jordad stickpropp i den ena ändan och ett anslutningsdon, som passar till radiatorns anslutningskabel i den andra ändan. Om du har ett vägguttag i närheten av radiatorn kan du med hjälp av det här tillbehöret själv montera och ansluta radiatorn, förutsatt att du noggrant följer bruksanvisningen.

Sammanfattningsvis kan man säga att monteringen sker i 3 steg

 1. Radiatorn monteras på väggen
 2. Kabeln och anslutningsdonet monteras på väggen
 3. Stickproppen sätts i vägguttaget

Observera att om du använder en stickpropp så tappar du funktioner som trådbunden slavkoppling och trådbunden nattsänkning.

LVI Cable Kit passar till 230 V modellerna av radiatorerna Yali Comfort, Yali Digital, Yali Parada, Yali Ramo.

Vart köper jag mina produkter?

>> Hitta närmaste återförsäljare här

Köp via Webshop: Bygghemma | Buildor | Polarpumpen

 

Tekniska data för Cable Kit

Kabellängd 120 cm
IP20
16 A
250 V
Art.number: AZ01MM0000000100
EAN/GTIN: 6418569525188
E-nr: 8500167

Grön el – bästa värmelösningen i framtiden?

Grön el – bästa värmelösningen i framtiden?

Elproduktionen i bl.a. Sverige utgörs mer och mer av ”grön el” dvs. elen kommer från förnyelsebara energikällor såsom vattenkraft, solceller och vindkraft. Kostnaderna för att producera el med hjälp av solceller har sjunkit dramatiskt under de senaste åren. Detta har gjort att investeringen inte längre behöver subventioner och blir en allvarlig konkurrent till andra energikällor. Vindkraften byggs ut för fullt och väntas utgöra hela 14% av Sveriges elproduktion 2020.

Med det sagt så är el inte ”fult” och produceras inte med kol och olja, utan till stora delar av förnyelsebar energi. Vi ser redan en stark ökning av elbilsförsäljningen och nya modeller kommer ut i en stridande ström.

Tänk på detta när ni renoverar eller bygger om eller till i ert nästa projekt – vare sig det är sommarstugan, villan eller flerfamiljsbostaden. En kombination av värmepump, lågtemperaturradiatorer, hybridradiatorer typ Belize och elradiatorer utgör en av det absolut bästa värmelösningarna ur ett klimat- och kostnadsperspektiv!

Bästa verkningsgrad ur värmepumpen

Om man funderar på att byta till en värmepump, luft/luft eller en med vatten, så handlar det om att få ut bästa verkningsgrad. Detta görs bäst med lågtemperaturradiatorer eller hybridradiatorer. Värmepumpens COP avgörs till stor del av den vattentemperatur värmepumpen måste producera. En låg temperatur höjer COP dvs. verkningsgraden. Purmo Thermopanels lågtemperaturradiatorer tillsammans med styrning möjliggör just detta.

Byta radiatorer?

Ibland räcker inte befintliga element till och man måste byta radiator. I större rum med låg nyttjandegrad kan det löna sig att använda en så kallad hybridradiator. Hybridradiatorna använder både strålning och konvektion med hjälp av fläktar för att avge sin energi till rummet. Fläktarna reglerar automatiskt värmeavgivningen via inbyggd sensor, så när man inte använder rummet så avges mindre energi. Uppstartstiden från kallt till varmt rum är mycket kort, vilket bidrar till en kraftigt minskad energianvändning. Hybridradiatorn Belize E2 är radiatorn med ultralåga framledningstemperaturer som fungerar med alla värmesystem. Belize E2 kan därför också anslutas till samma system som vattenburen golvvärme. Tack vare mittanslutningen är den lätt att installera. Eltekniska färdigheter för att fläktarna ska fungera behövs inte heller, du behöver bara sätta stickproppen i eluttaget. Hybridradiatorn är också ett utmärkt val i offentlig miljö, exempelvis konferensrum som används intermittent.

Elradiatorn är ett utmärkt komplementet vid installation av luft/luftvärmepump och är också en utmärkt lösning vid tillbyggnad i en befintlig byggnad.

Vad gör man när elementet inte värmer? – Här ger vi våra tips!

Vad gör man när elementet inte värmer? – Här ger vi våra tips!

Om elementet inte värmer kan det bero på olika faktorer. Här nedan får du några enkla tips. Du vet väl att alla fasta elinstallationer och ändringsarbeten får endast utföras av en auktoriserad elmontör?! Denna artikel berör elelement.

Tips när elementet inte värmer 

 1. Kontrollera om elementet är på

a: termostat med display, syns något i displayen?
b: elektronisk termostat med vred, vrid upp till max temperatur, är någon lampa tänd?

Om inte display eller lampa är tänd kontrollera nedan, hjälper inte det så gå till punkt 4:

 • är elementets strömbrytare i ON läge?
 • säkringen i centralen

Termostat utan lampa eller display har en mekanisk (bimetall) termostat, se punkt 2.

 1. Justera upp temperaturen så högt det går.
 • Känn om elementet börjar värma (under förutsättning att rumstemperaturen är under inställd temperatur).
 • Tänk på att det tar ett par minuter innan du känner värmen på ett vätskefyllt element.
 • Bäst är det att känna i närheten av termostaten nertill på elementet, där elpatronen sitter.
 1. Hur ska ditt element fungera när det värmer?
 • Om inte elementet värmer efter du gjort som nämnt i punkt 1 och 2, kolla i manualen som följde med elementet hur just ditt element ska fungera, vilken lampa ska lysa och med vilken färg? Vilken ikon på displayen ska visas?
 • På element med mekanisk termostat så ska man höra ett klickljud när man vrider förbi rumstemperaturen.
 • LVIs manualer hittar du lviprodukter.se. Har du ett gammalt LVI element så klicka på ”Radiatorer (säljs ej längre)”
 • Om du gjort rätt enligt manualen och elementet fortfarande inte värmer gå till punkt 4.
 1. Möjliga felorsaker
 • Om termostaten är helt släckt, så kan det vara termostatfel eller ingen spänning fram till elementet.
 • Om elementet inte värmer men termostaten är igång, då beror felet på termostatfel eller att elpatronen är sönder eller har utlöst överhettningsskydd (ofta går det inte att återställa överhettningsskyddet, kontrollera i manualen).
 1. Kontakta support
 • Kontakta ditt inköpsställe, LVIs återförsäljare eller en elfirma för hjälp med vidare felsökning.
 • Innan du ber någon felsöka eller reparera elementet begär ett pris eller offert, så du kan bedöma om du ska reparera elementet eller köpa ett nytt element.
 • Det kan vara möjligt att man kan ta med elementet till återförsäljaren, så slipper man kostnaden för resor.

LVI säljer endast reservdelar genom våra återförsäljare eller auktoriserade elfirmor.

Så här kan du förbereda dig för uppvärmningssäsongen – Tips för eluppvärmning

Så här kan du förbereda dig för uppvärmningssäsongen – Tips för eluppvärmning

Dessa tips hjälper dig att förbereda dig för uppvärmningssäsongen och för vinterns kyla när säsongen är som kallast. Notera att om det behöver göra ingrepp i det elektriska så skall detta göras utav en ubildad elektriker.

 1. Före du börjar, stäng av elementet med strömbrytaren och dra ut kontaktdonet som sitter bakom radiatorn eller stickproppen. Om elementet är varmt behöver du även låta det svalna en stund.
 2. Kontrollera att det inte fallit något bakom eller på elementet under sommarsäsongen som kunde skada elementet eller störa funktionen.
 3. Dammsug och rengör elementet med en aningen fuktig trasa, en torr mikrofiberduk passar även utmärkt för rengöring. Använd inte tvättmedel med starka lösningsmedel.
 4. Sätt tillbaka kontaktdonet eller stickproppen i uttaget. Starta sedan elementet med strömbrytaren.
 5. Kontrollera att elementet går på och får ström, elektriska termostater: på displayen tänds ljus, indikatorlampor osv. Om elementet inte har indikatorlampor, t.ex. ett element som är utrustat med en termostat som slår av och på: se följande punkt 6.
 6. Justera termostaten så att elementet värmer, d.v.s. justera upp värmen en aning från rumstemperaturen, två tre grader varmare än rumstemperaturen. Den elektroniska termostatens indikatorlampa tänds eller så hörs det ett ljud när man ökar värmen och den mekaniska termostaten tänds. Om elementet inte blir varmt, kontrollera om säkringen har gått eller om automatsäkringen har utlösts och stängts av. Om säkringen går igen eller om automatsäkringen utlöses, ring en elektriker för att få felet fixat.
 7. Om elementet nu blir normalt varmt, sänk temperaturen och justera termostaten så att värmen är som önskas. Låt värmen jämna ut sig i rummet och justera vid behov på nytt om några timmar.
 8. Om du använder dig av fjärrstyrning eller hemma/borta-brytare, kontrollera att justeringarna är rätt och gör vid behov ändringar i programmeringen och justeringen så att du får den temperatur du vill ha i ditt hem.

Du kan förbereda dig inför uppvärmningssäsongen

Med dessa tips får du en bra och trygg start på uppvärmningssäsongen. Kom även ihåg att inte heller elektriska element är eviga. Ett 10 – 20 år gammalt element är redan gammalt till sin teknik. Du kan påverka upp till 20 – 30% på din energiförbrukning genom att förnya elementen till nya element med elektronisk termostat. De har många energisparande egenskaper som användaren kan nyttja i sitt eget hem, utan att kompromissa på bekvämligheten. Identifiering av öppet fönster, lokal fjärrstyrning eller med t.ex. smarttelefon via ett WiFi-nätverk, yttemperaturväljare i barnfamiljer och adaptiv start m.m.

LVIs produkter uppfyller det nya EcoDesign direktivets krav.

Svalt sovrum för bättre nattsömn

Svalt sovrum för bättre nattsömn
Det är allmänt känt att vi oftast sover bättre i ett svalt sovrum. Särskilt sommartid när solen värmer upp huset nästan dygnet runt på våra breddgrader känns det skönt att kunna ”vrida ner” värmen.

Varför bättre med svalt sovrum?

En orsak till att vi hellre sover i ett svalt sovrum är det värmande täcket, som isolerar värmen. Människan producerar själv cirka 50 W i sovande läge* och denna värme bör på något sätt avdunsta. Under det isolerande täcket avdunstar den sovande personen värme främst via huvudet. Kroppen isoleras av täcket och avger ingen värme. Fukt avger kroppen dock, vilket kan resultera i fuktiga sängkläder nattetid.

Människan är i sig världens bästa termostat och reagerar direkt på värmeskillnader. Värmeskillnaden i kroppens yttemperatur och rumstemperaturen gör att värmen börjar förflyttas från kroppen ut till rummet. Om vi sänker innetemperaturen i sovrummet från 24 till 20°C, kan även yttemperaturen kring huvudet sjunka från ca 34 till 30°C. Vi mår bättre när yttemperturen på huden kring huvudet inte behöver stiga över 30°C. Då känner vi ingen termisk stress och vi sover bättre. Därför fungerar ett svalt sovrum bättre än ett varmt.

I Norden tillhandahåller Purmo och LVI idag inga luft-luftvärmepumpar eller andra lösningar för kylning av hemmet. Dessa lösningar hittas enkelt via byggvaruhus och e-handel – ofta till ett rätt förmånligt pris. Det lönar sig däremot att tänka på vilken värmelösning man installerar i sovrummet, så att man vintertid, när värmesystemet är påslaget, kan nyttja temperatursänkning.

Radiatorer i sovrum

Purmo-Plan-Compact-Sovrum_01

 

Sovrummet är en plats för komfort och avkoppling. Temperaturen i sovrummet bör vara cirka två grader lägre än i resten av ditt hem – den optimala temperaturen för en god sömn sägs vara 18°C. Lämpliga klimatförhållanden, dvs rätt temperatur och tillräckligt hög luftfuktighet påverkar välbefinnandet och ger ordentlig vila under natten. Både vattenburna radiatorer och elradiatorer fungerar optimalt med nattsänkning.

En viktig aspekt är platsen för radiatorer, helst under fönstret (horisontala designradiatorer) eller vid sidan av glaspartier (vertikala designradiatorer). Det är värt att planera placeringen av värmeavgivare i sovrummet redan i ett tidigt skede, så att radiatorn inte placeras för nära sängen eller blockerar öppningen till garderober och dörrar.

Golvvärme i sovrum

Floor-heating(for-exceptional-use)

Golvvärme är också en praktisk lösning för sovrummet. Systemet är helt dolt under golvet, så du är fri att dekorera alla väggar i rummet. Det finns ingen anledning att oroa sig för att placera sängen i ett icke korrekt läge mot radiatorn längre.

Vad du bör tänka på när man beslutar att installera golvvärme i sovrummet är behovet av att täcka golvet med naturliga material som sten, kakelplattor eller laminat, som leder värme effektivt. Detta för att hålla en behaglig temperatur i sovrummet. Om du planerar golvvärme i sovrummet, kom ihåg att välja en säng med ben. Tänk även på att golvvärmen reagerar långsammare än radiatorer t.ex. vid nattsänkning.

Reglera temperaturen för svalt sovrum

En individuell temperaturreglering anpassar sovrumstemperaturen till användarnas dagliga livscykel. Bortsett från högsta komfort, genererar en individull styrning också stora besparingar, eftersom den minskar temperaturen när rummet inte används. Besparingarna når nästan 50% jämfört med system utan någon reglering och 20-30% jämfört med system med en gemensam temperaturgivare för byggnaden.

* I vaket tillstånd producerar människan beroende på kroppsstorlek ca 100W och under anstränging/löpning/motion upp till 1000 W. 

 

Rätt värme på rätt plats

Rätt värme på rätt plats

Purmos koncept Rätt värme på rätt plats går ut på att erbjuda flere lösningar för värmeavgivning i ett och samma hus. Detta för att skapa både ett effektivt och skönt inomhusklimat.

Ett behagligt inomhusklimat kan du få genom att välja lämpliga värmelösningar för olika rum. En god kombination kan till exempel vara att ha radiatorer under fönster för att minska kallras, samtidigt som man i entrén och våtutrymmen har golvvärme och som komplement en handdukstork i badrummet. Att få hjälp med kombinationsvalen av värmeavgivare är nu möjligt tack vare Purmos koncept Rätt värme på rätt plats. Noga kombinationsval av värmelösningar ger en dynamisk innetemperatur och kan bidra till ett behagligare inomhusklimat, vilket i sin tur gör boendeklimatet trevligt och skönt att vistas i. Oavsett om man ska bygga nytt eller renovera hemma, är det absolut en god idé att sätta sig in i hur de olika värmeavgivarna fungerar tillsammans. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor!

Välj rätt värme på rätt plats

I konceptet Rätt värme på rätt plats ingår även att ta hänsyn till antalet människor som bor i huset, hur mycket man är hemma samt vilka aktiviteter som de boende sysslar med. Detta kan påverka såväl värmevinster som värmeförluster. Förutom att få det varmt och skönt hemma, ger Rätt värme på rätt plats möjligheten till estetiskt tilltalande val. Idag finns det exempelvis många möjligheter att välja form, färg och storlek på radiatorer oavsett om du önskar en diskret lösning, eller en designad värmekälla. Även golvvärme är en viktig del av programmet. Elvärme kan också vara ett alternativ i garageutrymmen eller mindre stugor eller lågenergihus som behöver extra värme under de kallaste dagarna.

Kombinationslösningar av olika värmekällor från Purmo, som radiatorer, golvvärmesystem och handdukstorkar, har 10 års garanti. Information om dessa finns på purmo.se.

Handdukstorkar i design från Purmo och LVI

Rätt värme på rätt plats för proffs

En leverantör – många fördelar. Med det breda utbud av värmelösningar som finns idag kan det vara svårt även för proffs att välja rätt lösning. Som arkitekt eller VVS-konsult fattar du många beslut varje dag, och scheman och arbetsplaner måste följas. Purmo kan hjälpa dig med valet av värmelösning. Vi vill säkerställa ett gott inomhusklimat i ditt projekt. Kontakta oss!

Inspiration till vardagsrummet – Radiatorer i färg

Inspiration till vardagsrummet – Radiatorer i färg

Varför inte pigga upp ditt vardagsrum med lite färg? Behöver du lite ny inspiration till vardagsrummet? Trenden är tydlig, pastellfärgerna ser ut att fortsätta sin frammarsch även under detta år. Tonvikten går från de mer matta pastellerna mot fylliga pasteller och starka accenter. Nyanser som kornblått, rött, orange och gult kommer mer och mer dyka upp inom såväl inredning som möbler. Lila är också en bubblare.

Vilken värmetyp är du? Inspiration till vardagsrummet.
Vilken värmetyp är du? Inspiration till vardagsrummet.

 

Färgglad inspiration till vardagsrummet

Våra radiatorer finns förutom i vitt, som är standard, att fås i hela 70 olika kulörer. Hela färgspektrat finns representerat, även metalliska, anodiska och strukturerade färger. Här ser du ett urval av trendiga pasteller och accentfärger inför 2016. Låt dig gärna inspireras och gör radiatorn till blickfånget i ditt vardagsrum. Det tillkommer ett pristillägg på specialfärger utöver standard vitt.

LÄS OCKSÅ: 5 skäl att välja designradiatorer

Din närmaste återförsäljare hittar du här!

inspiration till vardagsrummet
Inspiration till vardagsrummet genom färg och form.

 

Vertikala radiatorer vid fönster till golv
Måla element? Låt radiatorn sticka ut och ta plats. Purmo hjälper dig på traven och har plockat fram 70 kulörer i en genomtänkt färgkarta. Purmo Faro i bild.

 

Inredningstips vardagsrum - Kos V i lila kulör
Inredningstips vardagsrum – Kos V i lila kulör

Vattenburen värme – vilken värmetyp är du?

Vattenburen värme – vilken värmetyp är du?

Vattenburen värme finns i olika format: golvvärme, radiatorer, konvektorer, handdukstorkar. Väljer du en synlig lösning så kan du absolut anpassa den efter dina egna behov och din egen personlighet. Naturlig, traditionell, rationell eller experimentell? Upptäck värmelösningen för dina behov – i Purmos produktvärld! Det är inte lätt att känna till vilka värmelösningar och radiatorer som finns på marknaden. Genom att svara på 10 korta frågor kan du läsa mer om vilken värmetyp du är. Vi presenterar värmelösningar från Purmo som passar din värmetyp bäst!

Till testet >>

Deltacolumnbench

Om vattenburen värme

Med vattenburen värme menas uppvärmning av byggnader med hjälp av varmt vatten som cirkulerar i ett slutet rörsystem till radiatorer eller golvvärme. Det finns olika typer av värmekällor för att värma upp vattnet. Idag är det mer och mer vanligt med bergvärme- och jordvärmepumpar. Olje- och vedpannor användes mer frekvent fram till 90-talet. Även fjärrvärme eller en luft-vatten-värmepump kan till exempel användas.

Om designradiatorer

Nytt hem? Nyligen renoverat? Då finns det förmodligen nya idéer var helst du ser som inspirerar dig med utseende och storlek, form och färg, djup och struktur. Om det är så du känner just nu, kanske du anar hur det känns att vara produktdesigner hos Purmo. Teamets roll är att definiera en modern radiatordesign, så att våra produkter motsvarar de högsta kraven inom heminredning.
Designradiatorer kan ge ditt hem en speciell karaktär. Vare sig du väljer en helt ny inredning eller letar efter sätt att komplettera och förbättra din nuvarande stil, kan du räkna med att designradiatorer hjälper dig förstärka interiören. Djärv och elegant, monterad nästan platt mot väggen, i polerat stål eller pulversvart metall, med kurvor eller hörn. Det finns så otroligt mycket att roligt att välja på inom detta sortiment. Bli en av de växande antal målmedvetna kunder som njuter av ett helt nytt sätt att uppskatta värme – med ett radiatorsystem som har ett eget stiluttryck.

Radiatorer som förr – med den senaste tekniken

Radiatorer som förr – med den senaste tekniken

Radiatorserien Delta från Purmo samt Epok från LVI är radiatorer som förr i tiden, men med en modern teknik bakom. En radiatorserie med många möjligheter, oavsett om du ägnar dig åt renovering av ett gammalt hus eller vill skapa karaktär i en modern bostad.

De kallades ibland för ”järnrevben”, de gamla elementen som pysande, väsande och bubblande kunde ge ett rum ett alldeles eget uttryck. Delta heter den nya serien med radiatorer för vattenburna värmesystem och Epok är dess motsvarighet för elvärme. Båda ser ut som radiatorer som förr, men är tillverkade med modern teknik.

Hög prestanda med radiatorer som förr

De D-profilerade rören ger, i jämförelse med klassiska rör med cirkelformat tvärsnitt, en ökad yta av värmeväxling. Tack vare det får radiatorerna en hög prestanda som ger en jämn värmefördelning. Deltaserien tillverkas med en speciell laserteknik som gör att svetsfogarna blir i princip helt osynliga. Detta ger bland annat låg friktion invändigt, vilket innebär att det inte låter när vattnet strömmar genom värmekanalerna. Borta är pysandet, väsandet och bubblandet.

De stora mellanrummen mellan sektionerna gör det även betydligt enklare att göra rent radiatorerna. Särskil om man jämför med de dammsamlare som man ibland kan hitta under fönster i äldre bostäder.

Delta-radiatorerna finns i 28 olika höjder, men man kan även specialbeställa radiatorer med en höjd mellan 150, 300 och 3000 mm. Detta tillsammans med fem olika djup och ett mycket stort utbud av färger ger alla möjligheter att hitta sina unika radiatorer. Radiatorer som förr helt enkelt. Epok har ett mindre sortiment, men täcker bra upp behovet för elvärme i småhus.

Hitta en återförsäljare av Purmo eller LVI nära dig!

Beställ Epok H via bygghemma.se >>>

 

PR_Delta_ALL_PP_3col_diagonal

Delta heter Purmos serie av vattenburna radiatorer som ser ut som förr,
men som är tillverkade med den absolut senaste tekniken.

 

fjärrstyra elradiatorsystemet
Epok H i retrodesign.
Radiatorer som förr
Epok H är en vätskefylld elradiator.

Element i badrum – Vilken typ passar till mitt badrum?

Element i badrum – Vilken typ passar till mitt badrum?

Många funderar över vilken typ av element i badrum som passar bäst. Purmo och LVI badrumsradiatorer är planerade för att uppfylla kravet på en fungerande och elegant inredningsdetalj, som förutom att man får en varm och skön handduk även ger behaglig värme i badrummet. Badrumsradiatorerna är beroende på modell ämnade att kopplas till elnätverket eller det centrala värmesystemet – med eller utan elpatron. Här kommer 4 tips på element till ditt badrum.

Behagligt inomhusklimat med en större badrumsradiator

Apolima från Purmo är en generös badrumsradiator som kräver utrymme i badrummet. Bredden ligger på 650 eller 800 mm och höjder mellan 830 och 1730 mm. Därmed avger Apolima även mycket värme och kan i många fall ersätta en befintlig radiator. Apolima har en trappstegsvis ordnad design och ger plats för hela familjens handdukar. Du kan välja mellan över 200 olika RAL kulörer. Apolima är mittkopplad och kan förses med Tempco VT ventil för kombination med vattenburen golvvärme.

Purmo-FloresC-CH-handdukstork

 

Flores Chrome finns både som störrre och mindre badrumsradiator, och den är tillgänglig i endera en rak eller en böjd modell. Den raka varianten Flores CH sitter stiligt och platt längs med väggen. Passar även utmärkt för mycket små badrum. Den böjda varianten Flores C CH ger ett mjukare intryck och förser dig med mer plats för handdukarna. Den kromade ytan avger mindre värme än en lackerad yta, och passar därför bra i rum med t.ex. golvvärme (el eller vattenburen) som huvudsaklig värmeavgivare.

Flores Chrome finns i tre olika höjder. Bredden på de två minsta modellerna är 500 mm, medan den högsta torkens bredd uppgår till 600 mm, för extra mycket handduksutrymme.

Elektriska element i badrum

Athena S Handdukstork för elvärme från LVI
Athena S från LVI

 

De svängda kurvorna hos Athena S ger plats för fler handdukar och är ett praktiskt element i badrum. Athena S är vändbar och kan installeras uppåt- eller nedåtvänd. För att bibehålla det mjuka och rena utseendet kan du göra en osynlig fast installation eller använda medföljande sladd och plugga in Athena S i eluttaget. En mycket enkel installation med andra ord. Du startar Athena med ett knapptryck på strömbrytaren.

Nila Ti handdukstork från LVI
Nila Ti handdukstork från LVI är en mindre modell av elhanddukstork.

 

Nila Ti har en klassisk design som passar in i alla inredningar. Finns i krom eller vitlack. De rundade hörnen och rören ger ett mjukt intryck. Nila Ti har en timerfunktion med inställningsbar tid på 2 till 8 timmar, det går även att ha den konstant på eller av.