Byte av gamla elradiatorer gav bättre inomhusklimat

Byte av gamla elradiatorer gav bättre inomhusklimat

Grönt ljus för byte av gamla elradiatorer

Det svåraste i hela processen var helt enkelt att bestämma sig för att nu skall det göras. Det konstaterar Björn Beijar i Jakobstad.

– Det kändes som att de gamla elradiatorerna drog mycket ström och de såg bedrövliga ut, säger husägare Björn. Anledningen till att vi inte bytt ut dem tidigare är att vi helt enkelt inte kommit oss för. Man vet inte riktigt i vilken ända man skall börja. Det är ju inte varje dag man googlar radiatorer. Och vi har inte haft någor akut behov heller. Men ett av de gamla elementen hade färgat sig gul-brunt och ett annat hade gått sönder, så visst kändes det som att behovet kröp närmare.

Energieffektiv lösning i sikte

Viktigast för paret vid bytet av gamla elradiatorer var en energieffektiv lösning på lång sikt och ett behagligare inomhusklimat. Paret var inte ute efter några designradiatorer, men bestämde sig ändå för retroradiatorn Epok i vardagsrum och kök, medan standardradiatorerna Yali Digital installerades i övriga rum.

– Yali Digital elementen är klassiska och passar in i ett äldre hus med sådan stil som vårt hus har, mycket trä på golv, väggar och tak. Yali Digital elementen har bra egenskaper, det vill säga alla de egenskaper som vi behöver. Med beaktande av vilka egenskaper elementena har så är priset också rimligt, konstaterar Björn. Radiatorernas återförsäljare och installatör var Asentajagroup i Jakobstad.

Paret värdesatte även en snabb och enkel lösning utan krångligheter. Så smidigt och enkelt som möjligt. Att kunna styra radiatorerna på distans satte paret inte prioritet på, men man kan ansluta dem till ett styrsystem och en app senare om man vill. Det är än för tidigt att säga vilken insbesparing bytet kommer att ge. Den allmänna uppfattningen är att en elradiator arbetar i förhållandet 1:1 och att man inte kan spara energi vid ett byte.

– Det inte korrekt, konstaterar Rickard Adlercreutz vid Rettig ICC. Inbesparingen kommer från en jämnare temperatur och även från styrning, till exempel nattsänkning eller borta-läge. En gammal elradiator med bimetalltermostat kan ha en hysteres, det vill säga temperaturskillnad, på upp till 6 grader. En modern elektronisk termostat håller temperaturen konstant med 0,2 graders nogrannhet. Redan detta kan ge upp till 10-20% inbesparing.

Standardradiatorerna Yali Digital installerades i rummen på övre våningen. Yali Digital elementen är klassiska och passar in i ett äldre hus
Standardradiatorerna Yali Digital installerades i rummen på övre våningen. Yali Digital elementen är klassiska och passar in i ett äldre hus.

 

Yali Digital
Yali Digital installerades också i husets två toaletter och badrum.

 

Sektionsradiator Epok finns numera i kök och vardagsrum.

Sektionsradiator Epok finns numera i kök och vardagsrum.

Inomhusluften känns betydligt friskare efter bytet från öppna, gamla elradiatorer till nya oljefyllda elradiatorer.
Inomhusluften känns betydligt friskare efter bytet från öppna, gamla elradiatorer till nya oljefyllda elradiatorer.

Bättre inomhusklimat med nya oljefyllda elradiatorer

Mikko Iivonen som är forsknings- och utvecklingsansvarig vid Rettig ICC konstaterar:
– Dammet i luften som flyter genom en öppen värmare (så kallad ”toaster”) brinner lätt i temperaturer över 70 grader och de minsta partiklarna även vid lägre temperaturer. Vi rekommenderar inte att man använder elradiatorer med yttemperaturer högre än 70 grader. En del öppna elradiatorer (”toasters”) kan ha elmotstånd på upp till 200 grader, och vid dessa temperaturer bränns damm och luften upplevs som torrare.

– Det att luften upplevs som torrare, beror delvis på att damm bränns, men även främst på att luftens joniseringsbalans ändrar sig då luften är i kontakt med heta metallytor. När luft strömmar längs med varma metallytor blir balansen mer positiv, det vill säga antalet positiva joner ökar. Båda dessa fenomen försämrar luftkvaliteten in en bostad.

Vid mätningar av inomhusluftens kvalitet i bostaden kunde Marcus Jansson vid Ingenjörsbyrå Kronqvist konstatera att inomhusklimatet kändes svalare och mer beghagligt med de nya väggradiatorerna trots att inomhustemperaturen var oförändrad. – En annan viktig aspekt är att den maximala yttemperaturen på husets gamla elradiatorer uppmättes till 95 grader Celcius. Detta innebär en brandrisk, säger Jansson.

Vid mätningar av inomhusluftens kvalitet i bostaden konstateras att inomhusklimatet kändes svalare och mer beghagligt med de nya väggradiatorerna trots att inomhustemperaturen var oförändrad.
Vid mätningar av inomhusluftens kvalitet i bostaden konstateras att inomhusklimatet kändes svalare och mer beghagligt med de nya väggradiatorerna trots att inomhustemperaturen var oförändrad.

Även den relativa luftfuktigheten var högre efter installationen av oljefyllda radiatorer installerats – i snitt 5% Rh högre. Men, den förbättrade luftfuktigheten beror inte på bytet av radiatorer. Inomhusklimatets förbättring kommer från minskad dammbränning vid de heta äldre radiatorerna och från bättre joniseringsbalans, säger Mikko Iivonen.

Paret själva konstaterar också att inomhusluften känns betydligt friskare efter bytet från öppna, gamla elradiatorer till nya oljefyllda elradiatorer. Mikko Iivonen konstaterar att denna känsla kan jämföras med hur man i snitt upplever en elbastu jämfört med en vedeldad med fuktiga stenar. – Elbastun upplevs som torrare eftersom joniseringsbalansen är mer positiv där än i en vedeldad.

– Det att människor upplever rumsluften som torr, t.ex. på grund av heta (icke oljefyllda) radiatorer, beror egentligen på lukten av brinnande rumsdamm och på förändringar i luftens joniseringsförhållande, som förekommer i så kallade ”öppna” elradiatorer. Heta metalliska ytor ändrar joniseringsbalansen, konstaterar Mikko Iivonen.

Den maximala yttemperaturen på husets gamla elradiatorer uppmättes till 95 grader Celcius. Detta i samband med allt damm som samlats bakom radiatorn och i kretskortet innebär en stor brandrisk.
Den maximala yttemperaturen på husets gamla elradiatorer uppmättes till 95 grader Celcius. Detta i samband med allt damm som samlats bakom radiatorn och i kretskortet innebär en stor brandrisk.
Ett av de gamla elementen hade färgat sig gul-brunt och ett annat hade gått sönder.
Ett av de gamla elementen hade färgat sig gul-brunt och ett annat hade gått sönder.

Fakta om huset:

Byggår: 1928, grundrenoverad + tillbyggnad 1986-1988.
Lägenhetsyta: 116 kvm (våningsyta 143 kvm)
Före: 10 st öppna elradiatorer och 2 st oljefyllda gamla elradiatorer
Efter: 3 st Epok och 8 st Yali Digital oljefyllda elradiatorer från LVI

Byta element eller radiator – En guide till bytet

Byta element eller radiator – En guide till bytet

Om du planerar att byta element lönar det sig att tänka igenom bytet först. Detta gäller både om du skall byta el element eller om du skall byta radiator som är kopplad till det centrala vattenburna värmesystemet. Här en guide till ditt byte av element.

Byta element

Kan du byta element själv?

Du kan byta element själv endast om det är frågan om ett el-element försett med en stickkontakt. LVI Kaba P levereras med stickproppsanslutning och golvkonsoler så att den enkelt kan användas som en flyttbar enhet. Ett enkelt temperaturvred gör den till ett okomplicerat val för de utrymmen i hemmet som bara behöver en liten extra uppvärmning då och då.

Byta element eller radiator

I annat fall bör du alltid kontakta en återförsäljare eller elinstallatör innan du börjar att planera byta el element själv. Det är ytterst viktigt att all fast elinstallation utförs av en behörig elinstallatör. Hen hjälper dig också med att bedöma rätt värmeeffekt på radiatorn. Om du inte gjort tilläggsisolering i huset och värmen i övrigt fungerar väl, kan du även själv se efter på det befintliga elementet vilken effekt det har. Du ser det oftast genom att lossa litet på väggkonsolerna som elementet hänger på.

Vattenburna radiatorer kan du montera på egen hand, men arbetet måste vara fackmannamässigt utfört för att hemförsäkringen ska gälla vid en eventuell skada. Du kan gärna på förhand se ut modeller och utbud på nätet först. Och vet du vilken modell som krävs, kan du även handla online, men det lönar sig alltid att kontrollera med en VVS-installatör ifall du är osäker på om modellen passar.

Byta gamla element

Att byta gamla element är lättare än många tror. På en dag byter man ut alla el element i ett småhus. Om modellen är enkel att sätta upp klarar en erfaren installatör flera element i timmen. Med diverse problem som man kan stöta på är det dock inte ovanligt att installatören vill beräkna en timme per element. Detta beror även på om han arbetar helt ensam eller får hjälp av någon. Läs mer om hur du byter ut gamla element steg för steg.

Även vattenburna element är enkla att byta ut, men kräver mer förberedelse. Cirkulationen bör stängas av och varje radiator bör stängas med hjälpa av en avstängningsventil. Sedan skall radiatorn tömmas på vatten innan en behörig VVS-installatör kan utföra bytet.

Byta element i lägenhet

Om du bor i ett flerbostadshus och vill byta element och radiatorer i lägenhet är det viktigt att du först kontrollerar med fastighetsägaren eller bostadsrättsförening vad som gäller.

Byte av element i kök

Byte av vattenburna element i ett egnahemshus

Vid renovering av en privat familjebostad lämnas ofta radiatorerna helt orörda. Har man vattenburet värmesystem står radiatorn kvar. Möjligen byts rören eller delar av rören ut. Det är även vanligt att termostathuvudet byts ut. Men radiatorn lämnar kvar. Ett byte av element blir helt enkelt inte aktuellt. Om man byter ut oljepannan till en bergvärmepump eller annat lågtemperatursystem är det ytterst viktigt att även radiatorerna ses över. I många fall behöver man omdimensionera dessa för att de skall fungera optimalt.

Byta element i rum

Byta radiator i vardagsrum

Element i badrum

Äldre radiatorer fungerar inte alltid optimalt i lågtemperatursystem, medan rätt dimensionerade radiatorer i lågtemperatursystem ger energibesparingar och ökad trivsel. Särskilt lönsamt är det när man väljer en värmepump som värmekälla, men även fjärrvärme drar nytta av låga returtemperaturer.

Om du byter ut en gammal enkelpanel radiator mot en ny, lika stor radiator av typ 11  får du cirka 60% högre värmeeffekt. Och om du byter ut en gammal dubbelpanel radiator till en ny radiator av typ 22  får du cirka 50% högre värmeeffekt.

Bytet till effektivare radiatorer kan i sin tur sänka varmvattnets temperatur i systemet med 10°C vid dimensionering. Värmepumpens värmefaktor, COP, förbättras med cirka 2% per grad sänkt vattentemperatur, det vill säga totalt 20 %. Ifall mer förbättringar görs i bostaden kan temperaturen i systemet sänkas ytterligare vilket innebär ännu bättre värmefaktor.

Byte av el element i villor

Om du skall renovera ditt hus eller vill förnya dina el element går det enkelt och smidigt att byta ut dessa till nya moderna element med elektronisk termostat. Ett sådant byte av element går på en dag i ett ”normalstort” familjehus.

Byte av svart element

radiator

I Finland finns det 500 000 eluppvärmda småhus, och många av dessa står inför en renovering. Gamla el element bränner damm och kan till och med utgöra en brandfara. Även inomhusluftens kvalitet förbättrades tack vare byte från öppna elradiatorer till oljefyllda elradiatorer. Här kan du läsa mer om praktiska och energieffektiva lösningar för olika hustyper och inredning. Hitta en lösning som passar ditt värmesystem och värmekälla. Låt dig inspireras bland Cleverheatings tips för renovering.

Kostnad att byta element

Att byta element medför naturligtvis en kostnad. Men det är även möjligt att spara in denna investering genom lägre energikostnad.

Element

Din kostnad för att byta element kan indelas i produkter och installation. På bygghemma.se eller elkedjan.se kan du lätt se vilken kostnad du bör räkna med för Purmo vattenburna element eller LVI el element. Du kan även fråga en återförsäljare om en offert. I ett ”normalstort” familjehus i mellersta Finland blev kostnaden för utbyte av 8st Yali Digital radiatorer inklusive arbete för utbytet ca 2700 euro. Arbetskostnaden var ca 500 euro.

Byta termostat på gamla el element

Enligt vår erfarenhet är det termostaten på el elementet som går sönder först, och då kan det löna sig att byta termostat på elementet. Alternativt att byta ut hela elradiatorn och ta del av de nya funktioner som finns i dagens moderna elradiatorer.

LVI lämnar 2 års garanti på sina termostater, och de finns att få som reservdelar länge efter det. Om du har en trasig element termostat till Yali, MEB eller MEC från LVI är chansen god att du kan byta ut den. Kontakta en av våra återförsäljare eller din lokala elektriker för hjälp med att välja rätt termostat och för eventuellt köp och byte. Att byta termostat på element går snabbt, men arbetet måste alltid utföras av en behörig elinstallatör. Du kan inte byta termostater på gamla element själv.

Så här kan du måla element

Så här kan du måla element

Nu är det färg och inte vitt som gäller i inredningssammanhang och radiatorerna från Purmo innebär inget undantag. För att vägleda och förenkla färgvalet då du ska måla element har Purmo sammanställt en färgkarta bestående av 72 nya kulörer.

Enkelt att välja kulör till dina radiatorer

Den vita inredningsvågen är satt åt sidan, nu tänker vi härligt nog färg på väggar, möbler och detaljer. Du kan välja precis vilken färg du vill till dina radiatorer, men Purmo hjälper dig lite på traven om du vill och har plockat ut 72 kulörer, både RAL-kulörer och metalliska färger, och satt samman dessa till en genomtänkt färgkarta.

När du väljer en färg till dina radiatorer kan du tänka på på två vis: antingen att radiatorns kulör ska sticka ut och ta plats som en inredningsdetalj, eller att den ska harmoniera med övrig stil och färg i rummet. En svart radiator mot en ljus vägg är ett exempel som ger en tydlig effekt. Ett annat alternativ är att ”måla ihop” väggar, tak och lister, vilket vi ser mycket av idag och där hänger självklart radiatorn med.

Plocka upp en accentfärg i tapeten, då du ska måla element.
Plocka upp en accentfärg i tapeten, då du ska måla element.

Kulören kan naturligtvis även tona ner en känsla, exempelvis genom att du målar radiatorn i en mildare kulör av den tapet eller färg som finns på väggen. Du kan även plocka upp en nyans i en mönstrad tapet, välj då med fördel någon av de ljusare kulörerna i tapeten.

En tumregel är att välja samma kulör på alla radiatorer i ett rum, men det kan även bli väldigt fint att välja ut en väl placerad radiator och måla den och då noga tänka igenom det färgvalet.

I motsats till om du själv målar din radiator, är radiatorerna från Purmo lackade och härdade för att bli maximalt tåliga mot slitage och de har även en yta som går lätt att torka av.

Klicka och upptäck din färgsammansättning >>

Fem värmetips vid husrenovering

Fem värmetips vid husrenovering

Det första svåra valet vid en husrenovering är ofta vilket värmesystem man skall välja: bergvärme, fjärrvärme, luftvärme och i kombination med golvvärme, vattenburna radiatorer eller elradiatorer? Vilket system man väljer beror naturligtvis på omfattningen av renoveringen, isoleringsgraden i huset och hur mycket man är beredd att satsa i ett nytt värmesystem.

Här följer fem tips till dig som ska göra en husrenovering

1. Tänk funktion

En radiator är så mycket mer än bara en radiator. Fundera över dess användningsområde. På toaletten eller i badrummet kan du med fördel installera en handdukstork som alstrar värme, medan det i hallen och i köket med ont om väggyta, kan passa med en vertikal radiator. Har du stora fönsterpartier eller en glasterrass passar låga radiatorer eller konvektorer med golvstöd.

2. Viktig värmekomfort

Så fort du upplever att det är för kallt eller för varmt vill du snabbt kunna reglera värmen. Temperaturen i ett rum, och framförallt riktningen av värme alternativt kyla, påverkar komforten avsevärt. Även en god lufttillförsel är avgörande för vår trivsel. Tänk därför på att ha ett bra styrsystem till dina radiatorer. Moderna termostater håller temperaturen jämn, exakt och reagerar även snabbt på temperaturförändringar.

3. Höj mysfaktorn!

Strålningsvärmen från en kamin eller vedeldad spis ger mysvärme under råa dagar och kvällar. Är den ackumulerande får du även rejält med värmetillskott till hemmet. Underskatta inte mysfaktorn!

4. Matcha kulören

Tänk in din radiator som en viktig del till inredningen. En smart värmelösning är vacker att se på och smälter naturligt in. Purmos radiatorer finns i över 70 olika kulörer och byts smidigt ut av en VVS-montör. Samtidigt kan du passa på att välja en ny modell. Välj mellan radiatorer med slät front, vertikala radiatorer eller sektionsradiatorer.

5. Fråga värmeexperten

Tänk en vända extra och fråga de som har erfarenhet. Ställ frågor till Värmeexperten!

Bandai IR elhanddukstork från LVI
På toaletten eller i badrummet kan du med fördel installera en ny handdukstork som alstrar värme. Bandai IR elhanddukstork från LVI finns i många fräscha kulörer.

 

Panelradiator i klassisk stil kan spara energi

Panelradiator i klassisk stil kan spara energi

Det är omtvistat gällande hur mycket man kan spara genom att byta från en gammal elradiator till en ny, modern panelradiator. Elvärme är konstant oavsett modell – ett till ett förhållande. Men det är inte hela sanningen. Det man kan spara genom vid ett byte av elradiator är den energinoggrannhet som en modern elektrisk panelradiator arbetar med samt hur mycket du själv väljer att styra ditt värmesystem.

En gammal elradiator med bimetalltermostat kan ha en hysteres på 6 grader Celcius. Radiatorn jobbar ojämnt och temperaturen inne i rummet kan variera med upp till 6 grader. Genom att jämna ut dessa temperaturförändringar och hålla radiatorn inom en exakthet på 0,2 grader, vilket moderna elektroniska termostater gör, kan detta ge en energibesparing på upp till 20%.

Spara energi med schemaläggning av panelradiator

Kan man då även spara energi med hjälp av att schemalägga hur elradiatorerna jobbar/värmer? Ja, varje grad som inomhustempearturen sänks motsvarar i runda tal 5% minskad energiförbrukning. Det är då medeltemperaturen man pratar om. Sänker man värmen med 1 grad hela dygnet, så sparar du 5% på kostnaden.

Genom schemaläggning av ett rum eller ett hem där det är varmt 8h i dygnet och 3 graders nedsänkt temperatur 16h i dygnet sänker man medeltemperaturen med 2 grader över hela dygnet. Detta innebär en minskning av elförbrukningen på 10%. Det beror förstås även på hur mycket man nyttjar andra energikällor.

Hur ställer man in ett löpande dags eller veckoprogram?

Du har möjligheten att VÄLJA ett förbestämt program, SKAPA ett nytt program eller ÄNDRA (göra mindre ändringar) i ett program som du själv skapat. Läs instruktioner på sid 49 och framåt i Touch E3 installations- och bruksanvisning.

Ett Touch E3 styrsystem kostar idag kring 2600 SEK inkl moms.

Lågtemperaturradiatorn Belize E2 för renoveringsobjekt

Lågtemperaturradiatorn Belize E2 för renoveringsobjekt

Juha Sonck från Borgå skaffade nya lågtemperaturradiatorer Belize E2 i samband med renoveringen av ett gammalt timmerhus. Avsikten var att installera Purmos Plan Compact-radiatorer med slät yta, men efter att han hade sett de nya Belize E2-lågtemperaturradiatorerna på Purmos webbsidor bestämde Juha sig för att skaffa Belize E2-radiatorer i stället.

Energibesparing med hjälp av lågtemperaturradiatorn Belize E2

– Vi använder alltid luftvärmepumpen (Tehowatti Air), som förmånligt producerar lågtemperaturvatten, och vi ville spara energi genom att installera nya radiatorer, berättar Juha.

De flesta värmeproduktionssystem gynnas av lågtempererat vatten. Den nya lågtemperaturradiatorn Belize E2 är planerad för för effektiv funktion i lågtemperatursystem. Den innovativa E2-tekniken baserar sig på att styrningen automatiskt växlar mellan statisk och dynamisk användning enligt behov.

Den statiska funktionen innebär att lågtemperaturradiatorn Belize E2 fungerar som en traditionell radiator, medan E2-tekniken garanterar att de inbyggda fläktarna aktiveras vid behov. Värmealstringen förbättras då märkbart. Belize E2 är energieffektiv, och den värmer inomhusluften till en optimal temperatur genom att producera både värmeenergi och fläktvärme. Radiatorn växlar automatiskt mellan de olika funktionerna och avger snabbt värme vid behov.

De inbyggda fläktarna fungerar ljudlöst och de höjer radiatorns prestationskapacitet med upp till 80 procent. Belize E2 är den perfekta lösningen för egnahemshus, nya bostadsutrymmen och renoveringsobjekt. E2 är det stiligaste moderna valet för lågvärmesystem. Produktens pris börjar från ca 3500 SEK.

Lågtemperaturradiatorn Belize
Standardfärgen för lågtemperaturradiatorn Belize E2 är vit RAL 9016. Belize finns också att få i svart (mot pristillägg).

 

Leveransen och förbättringen av inomhusluften

– Leveransen av Belize E2-radiatorerna fungerade smidigt och installation har skett stegvis. Rörentreprenören har tydligen flera installationsarbeten samtidigt, berättar Juha. 

– Och huset har en mycket behaglig jämn temperatur. Tidigare värme vi huset i huvudsak med eldstäder och öppna elektriska värmeelement, varvid det var mycket varmt på mitten och svalt invid väggen. Belizes luftströmningsfunktion jämnar ut värmen i det gamla huset, också invid väggarna. Min fru säger att vi aldrig har haft såhär jämn och behaglig värme, ler Juha. 

Purmos återförsäljare hittas här.

Lågtemperaturradiatorn Belize
Belizes luftströmningsfunktion jämnar ut värmen i det gamla huset, också invid väggarna.

Varför byta till oljefylld elradiator?

Varför byta till oljefylld elradiator?

I maj 2016 bestämde sig Roland Jonsson i Skurup att byta ut sina gamla element mot nya oljefyllda Yali Digital elradiatorer. Han blev rekommenderad LVIs elradiatorer av elaffären Elglimten. Därefter anlitade han Sydkustens Eltjänst för installationen. Totalt byttes 12 element, i villan från 1981, ut och installationstiden var mindre än en dag. Samtidigt drog man om en del extra jordkablar i huset. I badrum och tvättstuga har familjen sedan tidigare elgolvvärme. De oljefyllda elradiatorerna kan numera fjärrstyras, då familjen även tog ibruk styrsystemet Touch E3.

Energibesparing och inomhuskomfort med oljefylld elradiator

Roland har mätt att energiförbrukningen på årsbasis tidigare legat kring 24.000 kWh. Under det senaste året, efter radiatorutbytet till dubbelverkande Yali Digital, kommer energiförbrukningen att ligga på ca 21.000 kWh och då ingår även all bruksel. Energibesparingen kommer alltså att ligga på omkring 14% på ett år.

Före utbytet värmdes huset av gamla elradiatorer och en luft-luftvärmepump, men värmepumpen behövs inte längre. Familjen gillade inte riktigt luft-luftvärmepumpen. – Den blåste in en del dammpartiklar i huset, säger Roland. Tidigare var luften i huset också väldigt torr och Roland märkte att de jämnt och ständigt gick omkring och nös. – Detta problem upplever vi inte längre och inomhusvärmen är nu betydligt stabilare och jämnare.

– Vi är mycket nöjda med valet att byta till oljefyllda elradiatorer från LVI, framhåller Roland.

Roland framhåller också att det är lätt att plocka bort elradiatorerna, om man t.ex. vill dammsuga eller måla om bakom elementen. Det är bara att lossa radiatorerna från snabbfästena och dra ut stickkontakten ur väggen.

Lågtemperaturradiator Belize E2 för renoveringsobjekt

Lågtemperaturradiator Belize E2 för renoveringsobjekt

Juha Sonck från Borgå (Finland) skaffade nya radiatorer för låga temperaturer av modell Belize E2 i samband med renoveringen av ett gammalt stockhus. Meningen var att installera Purmos släta Plan Compact-radiatorer men när han sett de nya Belize E2–radiatorerna för lågtemperatursystem på Purmos webbsajt, beslöt sig Juha för att skaffa Belize E2:or i stället.

Spara energi med fläktradiator Belize E2

– Vi använder en luft/vatten-värmepump (Tehowatti Air), som producerar vatten med låg temperatur förmånligt och vi ville spara på energin genom att installera nya radiatorer, berättar Juha.

De flesta värmeproduktionssystem drar nytta av låga vattentemperaturer. Den nya radiatorn Belize E2 har planerats för att fungera effektivt i ett system med låga temperaturer. Den innovativa E2-tekniken grundar sig på att styrningen automatiskt växlar mellan statisk och dynamisk användning enligt behov.

Den statiska funktionen innebär att radiatorn Belize E2 fungerar som ett traditionellt värmeelement medan E2-tekniken garanterar att de inbyggda fläktarna aktiveras vid behov. På så sätt frigörs värmen märkbart bättre. Belize E2 är energisnål och den värmer upp inneluften till en ideal temperatur genom att producera både värme och fungera som värmefläkt. Denna radiator byter automatiskt funktion och värmer upp snabbt om det behövs.

De inbyggda fläktarna fungerar ljudlöst och de ökar radiatorns prestanda med upp till 80 procent. Belize E2 är en genial lösning för villor, nya bostäder och renoveringsobjekt. E2 är ett stiligt och modernt val för system med låga temperaturer. Produktpris från 3600 kr för vit modell. Pristillägg för svart +20%.

Fläktradiator Belize E2 har standardfärgen vit RAL 9016. Belize fås även i svart (mot extra kostnad).
Fläktradiator Belize E2 har standardfärgen vit RAL 9016. Belize fås även i svart (mot extra kostnad).

 

Leverans och förbättrad inneluft

– Belize E2 –radiatorerna levererades smidigt och installationen har skett i faser. Det verkar som att entreprenören har många byggen på gång samtidigt, berättar Juha.

– Temperaturen i huset är mycket behaglig och jämn. Förut värmde vi huvudsakligen med kamin och elelement, och då var det varmt i mitten men svalt vid väggen. Belize cirkulerar luften så att värmen når även husets väggar och hörn. Min fru säger att vi aldrig tidigare haft så här jämn och behaglig innetemperatur, ler Juha.

Här hittar du Purmo-återförsäljare

 

Belizes luftströmning jämnar ut värmen i ett gammalt hus även vid väggarna.
Belizes luftströmning jämnar ut värmen i ett gammalt hus även vid väggarna.

Vad menas med IP klass 44 hos elradiatorer?

Vad menas med IP klass 44 hos elradiatorer?

IP klass 44 är ett mått på vilken klassificering av inkapslingen av elektroteknisk utrustning en apparat har. Detta är med avseende på hur väl apparaturen skyddas mot vatten, damm, inträngande föremål och beröring (till exempel petskydd i kontakter. Klassifikationen har formen IP (International protection) följt av två siffror och ibland ytterligare en bokstav. Den första siffran beskriver hur bra skyddet mot damm, inträngande objekt och beröring är. Den andra beskriver hur bra skyddet mot vatten är. Ju högre siffra, desto bättre skydd. Den valfria extra bokstaven beskriver typen av skydd mot beröring.

I Produktkatalogen anges rätt IP klass för varje enskild radiator. Detta framgår även ur Installations- och bruksanvisningarna.

Stänkskydd IP44, E-nummer  85 550 95 , används för att höja inkapslingsklassificeringen från IP21 till IP44. Skyddskåpan gör kopplingsboxen tätare. Radiatorn är i sig klassificerad som IP44.

I praktiken används IP21 på toalett utan golvbrunn och där vatten endast sporadiskt kan droppa på radiatorn någon gång. Klass IP 44 används i våtutrymmen där produkten utsätts för vattenstänk, till exempel i tvätthalalr, duschrum och utrymmen där golvet tvättas med strålande vatten (dock inte med högtryckstvätt).

El- och oljeelement – vad är skillnaden?

El- och oljeelement – vad är skillnaden?

Ett oljeelement är ett element som är fyllt med olja. Alla LVIs oljeelement är fyllda med miljövänlig, vegetabilisk rapsolja. Ett oljeelement fungerar på samma sätt som en vattenburen radiator, den avger strålningsvärme från den oljebärande panelen. Rent generellt kommer ordet radiator från fenomenet ”radiant heat”, vilket avser att strålningsvärmens andel är över 50%. Resten består av konvektionsvärme. Strålningsvärmen är den typ av värme som kroppen kan förnimma. Den kan jämföras med värmestrålningen från en brasa eller från solen.

Nya oljeelement från LVI

I verkligheten är det endast panelradiatorer av typ 10 som uppnår en strålningsvärmeandel på 50%. Typ 10 har endast en vätskebärande panel och saknar helt konvektionsplåt bakom eller inuti radiatorn. Redan typ 11, det vill säga en radiator med enkel konvektionsplåt och enkel vätskebärande panel, har en konvektionsandel på ca 70%.

Skillnad på öppet elelement och oljeelement

Ett elelement som inte är oljefyllt avger ingen egentlig strålningsvärme, så kallad mjukvärme. Värmen sprids genom elementet och avger främst konvektionsvärme, det vill säga värme i rörelse. En del påstår att värmen från öppna element torkar ut luften och ger torra ögon och torr hud. Vi undersöker detta med exakta mätningar för tillfället och har även referenser som säger att de fick bättre inomhuskomfort med oljefyllda LVI element, så kallade mjukvärmare.

uppdatera befintligt element
En öppet element saknar oljebärande panel och äldre modeller har ofta en bimetalltermostat. Att uppdatera befintligt element med bara en ny elektronisk termostat går inte.