Konvektor vs radiator

Konvektor vs radiator

Radiatorer är världens mest kända, använda och beprövade värmeavgivare. Radiatorkroppen som oftast tillverkas av stål svetsas samman till en sluten enhet som fylls med vatten vid själva monteringen. Den vattenburna panelen avger strålningsvärme, ”radiation” på engelska. Purmo panelradiatorer tillverkas av kallvalsad stål och levereras i så kallat kompaktutförande, vilket innebär att sidoplåtar samt toppgaller är fabriksmonterade. Purmo radiatorerna är ämnade för slutna vattenburna värmesystem, det vill säga ett slutet system där fri syretillförsel är förhindrad. Dessa radiatorer lämpar sig mycket väl för lågtemperaturssystem med till exempel värmepump som värmekälla. Radiatorernas vattenutrymme är relativt litet och konvektionsytan stor. Dessa egenskaper gemensamt betyder snabb reaktionsförmåga och bra energiekonomi.

Och i jämförelse med konvektorer då? Konvektor vs radiator – vad är skillnaden?

Konvektor vs radiator

2000-talets arkitektur med öppna planlösningar och stora fönsterpartier ställer speciella krav på uppvärmning. Med allt färre väggytor att montera en radiator på och stora glaspartier som kräver värme för att förhindra kallras, så är konvektorn den optimala lösningen. Liten, effektiv och med elegant design klarar den stora värmebehov.

ThermoCon är en konvektor, uppbyggd kring en kopparslinga med profilerade aluminiumlameller. Den vattenburna värmen som cirkulerar i kopparslingan, överförs till aluminimlameller i vars kanaler det skapas en varm självdragande luftström. Inga rörliga delar – enkelt och väldigt effektivt!

 

Med allt färre väggytor att montera radiatorer på och stora glaspartier som kräver värme för att förhindra kallras, så är ThermoCon en bra värmelösning.
Med allt färre väggytor att montera radiatorer på och stora glaspartier som kräver värme för att förhindra kallras, så är ThermoCon en bra värmelösning.

 

Purmo Kon är en robustare konvektor tillverkad i stål. Stålkonstruktionen är kraftig och gedigen vilket gör Purmo Kon till en idealisk värmekälla i offentliga miljöer med stora glaspartier och öppna planlösningar, där även miljön i sig är mer utsatt. Till exempel skolor, restauranger. För att erhålla en elegant rörinstallation är Purmo Kon försedd med ett integrerat ventilkoppel, vilket kompletteras med ventilinsats och termostat för att skapa ett behagligt inomhusklimat.

Purmo Kon konvektor
Purmo Kon konvektor

 

Konvektorerna har oftast ett mindre och lägre format än radiatorer. De är identiska på bak- och framsida för montage framför stora glaspartier. De kan monteras stående på golv, utan väggkonsoler. Och allt detta i kombination med en mycket god värmeavgivningsförmåga.

Elförbrukning i småhus med vattenburen värme

Elförbrukning i småhus med vattenburen värme

Värmekostnaderna står för den största delen av vår elförbrukning i småhus. För konsumenten är det märkbart svårt att avgöra vilket värmesystem som är mest effektivt. Att en värmepump har ett gott COP-värde vid låga temperaturer är välkänt. Men det behövs mer därtill. Golvvärmen ger ett lägre COP-värde ihop med en värmepump än vad till exempel vattenburna radiatorer gör. Detta i sig leder inte automatiskt till en lägre elförbrukning. Avgörande är även hur värmen regleras och vilka värmeförluster huset har. Det vill säga, golvvärmens värmeförluster är större och systemet är långsammare, vilket leder till att mätningar visar att dessa 2 värmesystem håller samma nivå sett till den totala energiförbrukningen.

Osäkerhet om vad som påverkar vår elförbrukning

Det finns en växande omsorg om miljön hos allmänheten, och slutanvändare föredrar i ökad utsträckning miljövänliga produkter och processer. Det är med andra ord tydligt att det är dags att omvärdera värmeindustrins arbetssätt enligt riktlinjerna i Ekodesigndirektivet ErP 2009/125/EG . Vi har ansvar gentemot slutanvändarna att tillhandahålla de mest energieffektiva, kostnadseffektiva och komfortabla sätten att skapa ett gott inomhusklimat. Trots att det finns en mängd olika värmelösningar på marknaden råder fortsatt osäkerhet om vad man ska välja och hur detta påverkar vår elförbrukning i småhus.

För att slutanvändare, installatörer och konsulter ska kunna fatta rätt beslut är det viktigt att göra korrekt information om värmelösningar tillgänglig. Och med den ökade användningen av lågtempererade centralvärmesystem har Purmo skapat en handbok för att förklara radiatorernas växande roll i dagens värmeteknologi. I den kan du läsa mer om radiatorernas utveckling, betydelsen av isolering och hur man omvandlar energi till effektivitet.

Radiatorer får en växande roll inom modern värmeteknologi
Radiatorer får en växande roll inom modern värmeteknologi

 

Här en checklista på saker du kan ta upp med din VVS- eller värmerådgivare.

Lufta element – 5 enkla steg

Lufta element – 5 enkla steg

Att lufta element är viktigt för att uppnå en jämn och behaglig värme. Speciellt när hösten eller vintern gör sig påmind och kvällarna blir kallare är det positivt om radiatorerna i bostaden fungerar klanderfritt. I äldre värmesystem kan det finnas luft i radiatorerna. Luften måste tas bort för att radiatorn skall fyllas med vatten och värma som den ska. Du kan misstänka att radiatorn har luft i sig om den värmer ojämnt eller om den för oljud med sig. En del av radiatorn kan kännas kall. Avluftningen kan ske med olika typ av verktyg beroende på hur luftskruven ser ut på radiatorn.

Lufta element i 5 steg

 1. Se först efter var luftskruven sitter. Oftast sitter den högst uppe på radiatorn i vänstra eller högra hörnet, på motsatt sida om termostaten.
 2. Se efter vilket verktyg du behöver för att vrida på luftskruven. En avluftningsnyckel kan se ut på olika sätt, men har oftast en fyrkantig skruvmekanism.
 3. Placera en behållare under ventilen. Täck gärna runt om med trasor eller tidningspapper.
 4. Öppna luftskruven mycket långsamt och försiktigt med hjälp av avluftningsnyckeln. Öppna endast så mycket att luft börjar pysa ur radiatorn. Om du öppnar den fullt ut kommer vattnet att strömma ut. När vattnet börjar komma ur radiatorn kan du skruva fast ventilen igen.
 5. Din radiator är nu avluftad och klar! Bra jobbat!

Radiatorer kräver generellt mycket lite underhåll. Det är även rätt enkelt att byta ut en radiator mot en modernare. Purmo Thermopanel panelradiatorer är anpassade för moderna vattenburna centralvärmesystem. Radiatorns vattenvolym är liten och konvektionsytan stor. Tillsammans innebär dessa egenskaper en mycket snabb reaktionstid och därmed en god energiekonomi. Purmo Thermopanel panelradiatorerna tillverkas av råmaterial och komponenter av hög kvalitet. Vid normal användning har radiatorerna en lång livslängd.

 

 

 

 

 

Service av gamla radiatorer eller vad?

Service av gamla radiatorer eller vad?

Service av gamla radiatorer eller byte till nya radiatorer – vad lönar sig i längden? En radiator, eller ett element, som det kallas i folkmun håller länge. Alltför länge. De är så hållbara att vi till och med börjat måla om dem själva, byta termostater och rördelar, täcka in dem i trähöljen och serva dem tills det att det inte finns något mer att serva. Och vi byter sällan ut gamla element.

En vattenburen radiator är ofta gjord av stål. Till 100%. Stålet är slitstark och hållbart. Små skråmor i lacken kan lätt repareras och genom att lufta och damma av radiatorn kan du klara dig i årtionden med samma radiator. Men precis som du ytrenoverar, byter köksskåp, tapeter och inredning är det även lätt att byta ut radiatorer.

Låt dig inspireras av det ofantliga utbudet av vattenburna designradiatorer eller oljefyllda elradiatorer. Be en elektriker (för elradiatorer) eller en VVS-installatör (för vattenburen värme) om råd när det gäller utbytet. Hen ser lätt vilken storlek och vilken anslutning som krävs vid bytet.

Tips på service av gamla radiatorer och utbyte

 1. Om du vill piffa upp ett rum i taget, tveka inte på att se över radiatoralternativen! Det är enklare än du tror att byta ut gamla element. Det handlar inte bara om vad som lönar sig i längden utan även om hur du vill inreda!
 2. Om du ska renovera hela värmesystemet lönar det sig ofta att byta ut radiatorerna. Dagens moderna radiatorer är energieffektiva och anpassade för lågtemperatursystem. De bör vara dimensionerade enligt värmekälla, till exempel bergvärmepump eller luft-vattenvärmepump, för att kunna arbeta energieffektivt i ditt värmesystem. Modeller finns för varje plånbok och interiör.
 3. Det går oftast att måla vattenburna element – men det är inget vi rekommenderar rakt av.
 4. Även bland elradiatorer finns det snygga moderna lösningar både för retroinredning och för modern inredning.

Undvik kallras och drag från fönster

Undvik kallras och drag från fönster

Kallt i lägenheten

När luften rör sig inomhus kallar vi det drag. Detta drag transporterar bort värmen från vår hud och gör att det känns kyligt. Värmeavgivningen beror starkt på lufthastigheten omkring oss och bara en liten ökning av lufthastigheten ökar värmeavgivningen från kroppen betydligt. Höga lufthastigheter kan bero på kallras från t.ex. fönster, eller av kalla golv och väggar. Drag i form av kallras är särskilt vanligt under fönster där det nedkylda glaset kyler luften. Den kalla luften som är tyngre än den varma, rasar nedåt och sprider ut sig över golvet som en kall matta. Den kalla luften kyler golv och fötter och gör att det känns kallt i rummet. En person som sitter intill kan uppfatta den kalla luften som drag.

Undvik kallras

Undvik kallras genom att placera en radiator under fönstret som skapar en motverkande uppåtgående luftrörelse av varmluft. För att det ska kännas dragfritt får lufthastigheten inte vara högre än 0.10-0.15 m/s.

kallras

 

Bästa platsen för en radiator är under ett fönster, för då förhindras kallras. Radiatorns värmestrålning kompenserar även för kylan från den kallare fönsterytan. Radiatorer finns i standard utförande och med slät panel front. Vill du ha ett riktigt kraftpaket kan du välja en konvektor. Och söker du en snygg inredningsdetalj kan du välja en sektionsradiator. Alla dessa passar under ett fönster.

Det är också möjligt att installera radiatorer på innerväggar och det kan ibland vara en fördel, i synnerhet när det är ont om plats under fönstret. Det är, emellertid, inte en ideal lösning ur energisynpunkt på grund av större värmeförluster. En vertikal radiator bredvid en fönsterruta kompenserar det kalla draget, men det förhindrar det inte.

Motverka kallras

 

Vertikala och horisontella radiatorer som installerats på innerväggar eller bredvid fönster ger däremot en behaglig värmekänsla när man passerar dem. Dessa typer av installationer har dessutom ofta en arkitektonisk dekorativ funktion.

 

Vill du läsa fler liknande artiklar? Följ oss på Facebook!

Vattenburen radiator – 9 goda fördelar

Vattenburen radiator – 9 goda fördelar

En vattenburen radiator medför många fina, men ofta bortglömda, fördelar. Här har vi samlat de 9 största fördelarna med värme från vattenburen radiator.

HÖGRE EFFEKTIVITET VID LÄGRE VATTENTEMPERATURER

smart icon 1 för vattenburen radiatorRadiatorer i lågtemperatursystem värmer upp ett rum lika effektivt som radiatorer i system med högre temperaturer. Men radiatorer i lågtemperatursystem har klara fördelar: ökad total energieffektivitet, effektivare värmegenerering och minskade systemförluster.

PASSAR FÖR ALLA KLIMAT

smart icon 2 för vattenburen radiatorVar du än bor i världen, kan du använda radiatorer i lågtempererade värmesystem. Det spelar ingen roll vilket väder det är eller hur kallt det blir – ett korrekt isolerat och dimensionerat hus kan alltid värmas upp till komfortabel temperatur med vattenburna radiatorer.

LÄGRE ENERGIKOSTNAD MED VATTENBUREN RADIATOR

smart icon 3 - € - för vattenburen radiatorRadiatorer för lågtempererade värmesystem behöver mindre energi för att prestera effektivt. Ett modernt bostadshus eller en kontorsbyggnad kan värmas upp till komfortabla 20 °C med radiatorer som är dimensionerade för systemtemperaturer på 45/35°C. Traditionella värmesystem använder vatten med temperatur upp till 75 °C för att uppnå samma rumstemperatur – de använder mer energi för att få samma resultat, men till en högre kostnad. Genom att konvertera till vattenburen värme kan du alltså spara pengar.

VATTENBUREN RADIATOR INNEBÄR HÖGRE KOMFORT

smart-icon-4Med sin unika kombination av konvektions- och strålningsvärme ger en lågtemperaturradiator en konstant behaglig temperatur. Inget irriterande drag, ingen ”kvav” eller ”torr” känsla. Luft längs heta metallytor (elelement med hög temperatur) bränns och orsakar en positivt laddad joniseringsbalans, vilket kan försämra inomhuskomforten.

KOMPATIBLA MED GOLVVÄRME

smart-icon-5När man kombinerar golvvärme med lågtempererade radiatorer, kan golvvärme uppnå optimala nivåer för både effektivitet och komfort – särskilt i våtutrymmen.

BÄTTRE KLIMATKONTROLL INOMHUS

smart-icon-6En vattenburen radiator reagerar snabbt på det värmebehov som termostaten begär och sprider sedan värmen snabbt, tyst och jämnt. Inom några minuter ligger temperaturen på en jämn nivå i hela rummet, från golv till tak.

KLARA FÖR FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR

redo för förnybara energikällorLågtempererade radiatorer är tillverkade för att leverera högsta prestanda oavsett vilken energikälla som värmer systemet. Kostnad och tillgänglighet av en viss typ av energi påverkar inte radiatorns effektivitet. Om man vill använda andra energikällor, inklusive förnybar energi, behöver man bara justera eller byta ut pannan.

VATTENBURNA RADIATORER 100 % ÅTERVINNINGSBARA

 vattenburen radiatorvärme är återvinningsbarRadiatorerna har utvecklats specifikt så att alla komponenter kan separeras i slutet av radiatorns livstid. Alla metalldelar, främst stål, går att återvinna eller återanvända – och är tillräckligt värdefulla för att verkligen återvinnas.

HÄLSOSAMT BOENDE

värmen skapar hälsosamt boendeLågtempererade radiatorer är säkra. Ingen dammbränning, inga störningar i joniseringsbalansen, ingen obehaglig lukt. Och det är ingen risk att du bränner dig när du rör vid en radiator som fungerar med låga temperaturer.

Radiatorer vs golvvärme

Radiatorer vs golvvärme

Radiatorer vs golvvärme – vad är egentligen bättre?

Det stora utbudet av golvvärmeleverantörer på den svenska marknaden har lett till en diskussion kring radiatorer vs golvvärme. Vi ser inte dessa värmelösningar som motpoler. Båda sätten fördelar värme och de kan och ska användas i olika typer av byggnader för olika ändamål och inom olika användningsområden.

Några fördelar med radiatorer:

 • radiatorer är ett välkänt, väl beprövat och pålitligt system
 • snabb reaktionsförmåga
 • liten värmeförlust

Ett starkt plus är den mjuka strålningsvärmen, som gör att vi kan ”uppleva” värmen. Strålningsvärme är det som upplevs på huden. Konvektionsvärme, det vill säga luft i rörelse, uppfattas inte på samma goda sätt av vårt känselsinne.

Radiatorvärme är världens mest använda och bäst kända värmelösning. Radiatorn har en liten uppvärmningsyta och kan därför reagera snabbare än till exempel golvvärmen. Fördelen med detta är att radiatorns termostat känner av förändringar i temperaturen, till exempel extra solljus, brasvärme eller om det helt enkelt kommer in fler människor i rummet. Radiatorn drar nytta av dessa extra fria värmekällor, du sänker din uppvärmningskostnad och rummet känns behagligt att vistas i. Du slipper även onödig överskottsvärme. Radiatorn har även en marginell värmeförlust mot ytterväggen. Man räknar med ca 1%. Och inget alls nedåt golvet. Motsvarande siffra för golvvärme ligger beroende på isoleringsgrad på upp till ca 10%. Radiatorn är inte föråldrad!

Några fördelar med golvvärme:

 • torkar upp våta och fuktiga golv
 • kalla golvytor får en skönare grundvärme
 • frigör golv- och väggytor

Speciellt i köket där väggytorna är begränsade på grund av alla hyllor och skåp kan golvvärme vara praktiskt. Den starkaste fördelen med golvvärme är nog ändå att du kan torka upp golv i badrum och entréer. Det är viktigt att få bort fukten ur rummet, både av tekniska och komfortmässiga skäl. Kalla golvytor som leder värme väl, till exempel klinker och sten, får en behagligare ytkänsla genom golvvärme. Tänk däremot på att golvet ska vara varmare än din fotsula för att värma foten. Det är alltid den varmare ytan som avger värme till den kallare. Att golvvärme värmer fötterna är i de flesta praktiska fall en ren myt!

Fördelar med elvärme – finns det sådana?

Fördelar med elvärme – finns det sådana?

Det finns flera fördelar med elvärme även om den allmänna uppfattningen är att elvärme är förgånget. Orsaken till detta är att rent energimässigt jobbar elradiatorer i förhållandet 1:1, medan till exempel en bergvärmepump kan ge tre gånger mer energi än vad den tar. Många gånger är det emellertid inte lönt att energirenovera hela huset. Till exempel om det är fråga om en mindre stuga eller en fritidsbostad, eller om du helt enkelt vill hålla en låg investeringskostnad. Även i lågenerighus/passivhus behövs ofta lite extra tilläggsvärme under de kallaste dagarna och då kan elvärme vara ett gott alternativ.

EL_snabbreaktion_011. SNABB REAKTIONSFÖRMÅGA RÄKNAS TILL VIKTIGA FÖRDELAR MED ELVÄRME

Få känner till att det finns en energieffektiv värmelösning mellan gamla elradiatorer och vattenburen värme. Med dagens täta hus har värmebehovet per kvadratmeter minskat avsevärt. En av de viktigaste faktorerna för energibesparing är därmed en snabb reaktionsförmåga. Oljefyllda elradiatorer med elektronisk termostat reagerar snabbt på temperaturförändringar och har en liten termisk massa, vilket gör dem ideala för att ta tillvara fria värmekällor. Detta är nr 1 bland fördelar med elvärme.

smart-icon-22. TA TILLVARA FRI VÄRME ÄR EN ANNAN FÖRDEL MED ELVÄRME

Om till exempel solen tittar in eller om din öppna spis börjar värma upp rummet, stängs termostaten av tills rumstemperaturen sjunker under den valda inställningen. Moderna oljefyllda elradiatorer kyls även snabbt ned när det kommer in mer folk i rummet eller när elapparater slås på. Ett genialt sätt att ta tillvara värme från så kallade fria värmekällor. På motsvarande sätt värms de snabbt upp om utetemperaturen plötsligt sjunker. Naturligtvis kan du programmera din oljefyllda elradiator så att den anpassar temperaturen vissa tider på dygnet via en central styrenhet. Detta minskar din värmekostnad ytterligare.

 

smart-icon-93. MJUKVÄRME MED VEGETABILISK OLJA 

LVIs oljefyllda elradiatorer är fyllda med vegetabilisk miljövänlig olja och avger en mjuk och behaglig värme. De slösar ingen energi på överhettning och de förlorar ingen värme till marken. Den oljefyllda radiatorn kan hålla en lägre yttemperatur, vilket minskar risken för brännskador och ingen torr luft eller något cirkulerande damm uppstår. De oljefyllda elradiatorerna avger heller ingen obehaglig lukt. En del har uppfattat det som att oljefyllda elradiatorer förbättrar luftfuktigheten, men några sådana belägg finns inte. Däremot är det så att luft längs heta metallytor bränner damm och orsakar en joniseringsbalans som är postiv, det vill säga jonerna blir positiva. Detta kan orsaka att inneluften upplevs torr.

Julstämning på Café Skorpan

Julstämning på Café Skorpan

Den värme man möts av då man öppnar dörren in till Café Skorpan i den gamla stadsdelen Skata i Jakobstad är slående. Då menar vi förstås inte bara radiatorvärmen. Känslan och själen är viktiga nyckelord när en av ägarna, Robin Nyman beskriver sin caféverksamhet. 

”Vi saknade ett kvartersbageri och ett café där man kunde njuta mer av den sociala gemenskapen snarare än maten.” Där föddes tanken på att starta Café Skorpan, säger Robin. Och visst har han och hans team lyckats. Doften av nybakta kanelbullar, värmen i stugan, den lugna musiken, genomtänkta miljön och leende personalen stillar alla sinnen. Vi fylldes med härlig julstämning när vi lunchade tillsammans på caféet för första gången.

 

Skorpan-1214DSC_8791_6192

 

Det har naturligtvis inte varit en lätt resa för ägarna. Tanken på ett gammalt, mysigt kvarterscafé var klockren och enkel, men att inreda ett gammalt hus från 1790-talet med modernt kök och nytt värmesystem var ingen lätt ekvation. ”Jag kom på att någon ska ju genomföra renoveringen och driva affärsverksamheten också. Här – där jag egentligen helst hade velat vara kund”, säger Robin skrattande.

 

Skorpan-1214-3

Skorpan-1214DSC_8771_6172

 

Kraven som ställs på ett modernt kök ur ren hygienaspekt i kombination med ett anrikt gammalt hus där det mesta önskas bli bevarat i ursprungligt skick är ingen lätt ekvation. ”Men jag tycker vi fått det mesta i det yttre skalet på plats nu. Den inre biten jobbar vi vidare på. Det vill säga att skapa förutsättningar för gemenskap, värme och en skön paus. Detta är inget vi gör själva”, säger Robin. Det är i samarbete med kunden som den rätta känslan uppnås.

 

Skorpan-1214DSC_8812_6213

Skorpan-1214DSC_8781_6182

Skorpan-1214DSC_8763_6164

 

Värmeelementen som valts till Café Skorpan kommer från LVI och är av märket Yali Digital. Den exakta termostatstyrningen klarar av att hantera ett varierande antal besökare och ta tillvara värmen från kakelugn och köksugnar. ”Vi tittade på en del designradiatorer också, men beslöt att värmen var den avgörande faktorn i första hand. Det är viktigt att kunden känner av värmen och gemenskapen i vårt café. Vi har en ambition att en dag sätta till en fostrande roll i vår verksamhet. Lyfta fram våra värderingar, och få dessa att synas i vår miljö, vårt sätt att arbeta och bemöta kunden. Själen i caféet skall kännas av av besökarna.”

 

Skorpan-1214-2

Skorpan-1214DSC_8746_6148

 

god-jul

 

Julhälsningar från Mia, Anki och Tommy

SparaSpara