Dimensionering av elradiatorer

Dimensionering av elradiatorer

Temperaturzoner-Sverige

Att tänka på vid dimensionering av elradiatorer är att den nödvändiga storleken på en vätskefylld elradiator beror framförallt på två saker; var i Sverige bostaden ligger och hur gammal bostaden är. I bilden till höger illustreras de olika temperaturzonerna i Sverige. Eftersom det är kyligare klimat i norra delen av Sverige än i den södra krävs det också högre effekt per kvadratmeter vid uppvärmning.

Tabellerna nedan innehåller tumregler för hur många watt som är rimligt per kvadratmeter beroende på var i Sverige man bor och hur gammalt huset är. Värdena gäller för normal takhöjd, dvs. 2,40–2,50 m. För att beräkna hur mycket effekt som går åt för andra takhöjder kan du räkna med ett effektbehov på 30 W per kubikmeter.

Det är nödvändigtvis inte alltid bäst att välja den minsta möjliga radiatorn som uppfyller tumreglerna. Man bör överväga att ta en storlek större då driftskostnaden är densamma som för en mindre vid samma värmebehov. Skillnaden är att den stora radiatorn kan bidra med mer värme under de kallaste dagarna.

Temperaturzon 1

I temperaturzon 1 som är den nordligaste krävs det mest effekt per kvadratmeter. Tabell 1 visar tumreglerna för hur mycket effekt som krävs per kvadratmeter beroende på när bostaden är byggd. Alla dessa värden är för bostäder utan frånluftsventilation. Om bostaden i fråga har detta så är tumregeln i denna temperaturzon att lägga till 25 W per kvadratmeter.

Byggår Watt per kvadratmeter
Tidigare än 1960 98
1960-1975 88
1975-1980 78
Senare än 1980 65

 

Temperaturzon 2

Tabell 2 visar tumreglerna för hur mycket effekt som krävs per kvadratmeter i temperaturzon 2. Alla dessa värden är för bostäder utan frånluftsventilation. Om bostaden i fråga har detta så är tumregeln i denna temperaturzon att lägga till 22 W per kvadratmeter.

Byggår Watt per kvadratmeter
Tidigare än 1960 89
1960-1975 80
1975-1980 71
Senare än 1980 59

 

Temperaturzon 3

Tabell 3 visar tumreglerna för hur mycket effekt som krävs per kvadratmeter i temperaturzon 3. Alla dessa värden är för bostäder utan frånluftsventilation. Om bostaden i fråga har detta så är tumregeln i denna temperaturzon att lägga till 20 W per kvadratmeter.

Byggår Watt per kvadratmeter
Tidigare än 1960 84
1960-1975 76
1975-1980 67
Senare än 1980 56

 

Temperaturzon 4

Tabell 4 visar tumreglerna för hur mycket effekt som krävs per kvadratmeter i temperaturzon 4. Alla dessa värden är för bostäder utan frånluftsventilation. Om bostaden i fråga har detta så är tumregeln i denna temperaturzon att lägga till 18 W per kvadratmeter.

Byggår Watt per kvadratmeter
Tidigare än 1960 72
1960-1975 65
1975-1980 58
Senare än 1980 48

Leave a reply