Elförbrukning i småhus med vattenburen värme

Elförbrukning i småhus med vattenburen värme

Värmekostnaderna står för den största delen av vår elförbrukning i småhus. För konsumenten är det märkbart svårt att avgöra vilket värmesystem som är mest effektivt. Att en värmepump har ett gott COP-värde vid låga temperaturer är välkänt. Men det behövs mer därtill. Golvvärmen ger ett lägre COP-värde ihop med en värmepump än vad till exempel vattenburna radiatorer gör. Detta i sig leder inte automatiskt till en lägre elförbrukning. Avgörande är även hur värmen regleras och vilka värmeförluster huset har. Det vill säga, golvvärmens värmeförluster är större och systemet är långsammare, vilket leder till att mätningar visar att dessa 2 värmesystem håller samma nivå sett till den totala energiförbrukningen.

Osäkerhet om vad som påverkar vår elförbrukning

Det finns en växande omsorg om miljön hos allmänheten, och slutanvändare föredrar i ökad utsträckning miljövänliga produkter och processer. Det är med andra ord tydligt att det är dags att omvärdera värmeindustrins arbetssätt enligt riktlinjerna i Ekodesigndirektivet ErP 2009/125/EG . Vi har ansvar gentemot slutanvändarna att tillhandahålla de mest energieffektiva, kostnadseffektiva och komfortabla sätten att skapa ett gott inomhusklimat. Trots att det finns en mängd olika värmelösningar på marknaden råder fortsatt osäkerhet om vad man ska välja och hur detta påverkar vår elförbrukning i småhus.

För att slutanvändare, installatörer och konsulter ska kunna fatta rätt beslut är det viktigt att göra korrekt information om värmelösningar tillgänglig. Och med den ökade användningen av lågtempererade centralvärmesystem har Purmo skapat en handbok för att förklara radiatorernas växande roll i dagens värmeteknologi. I den kan du läsa mer om radiatorernas utveckling, betydelsen av isolering och hur man omvandlar energi till effektivitet.

Radiatorer får en växande roll inom modern värmeteknologi
Radiatorer får en växande roll inom modern värmeteknologi

 

Här en checklista på saker du kan ta upp med din VVS- eller värmerådgivare.

Relaterade produkter

Leave a reply