Elradiatorer eller vattenburna radiatorer – så här väljer du rätt

Elradiatorer eller vattenburna radiatorer – så här väljer du rätt

Funderar du på att välja mellan elradiatorer eller vattenburna radiatorer behöver du naturligtvis ta fasta på i vilken typ av utrymmen radiatorerna ska användas. Ska du bygga nytt eller funderar du på renovering? Varför inte kombinera ett vattenburet värmesystem i själva bostadsdelen med elradiatorer i förrådet och garaget. Gemensamt för moderna vattenburna element och elradiatorer är att de är underhållsfria, enkla att montera och de håller en jämn temperatur.

VATTENBURNA RADIATORER

Med ett vattenburet värmesystem har du större valmöjligheter när det kommer till värmekälla. Du kan använda ved- eller oljepanna, fjärrvärme eller olika typer av värmepumpar som t.ex. bergvärmepump.

Vattenburna element från Purmo är anpassade för moderna vattenburna centralvärmesystem. Radiatorns vattenvolym är liten och konvektionsytan stor. Tillsammans innebär dessa egenskaper en mycket snabb reaktionsförmåga och därmed en god energiekonomi. Radiatorerna är ämnade för s.k. slutna värmesystem, där syre inte kommer in i systemet. Ett tätt och noggrant planerat värmesystem sparar på både energi och de komponenter som hör till systemet.

Passar i lågtemperatursystem

Lågtemperaturradiatorer är det mest värme- och kostnadseffektiva sättet att snabbt och bekvämt uppnå och bibehålla en optimal rumstemperatur. Purmos vattenburna radiatorer kan användas vid alla tilloppstemperaturer, men de lämpar sig bäst för låga temperaturer. Forskning har visat att lågtemperaturradiatorer värmer upp ett utrymme till optimal rumstemperatur precis lika effektivt som traditionellt dimensionerade radiatorer. Men eftersom energibehovet är mindre för att uppnå och bibehålla rumstemperaturen är de mer kostnadseffektiva.

Fördelar med vattenburna radiatorer:

 • Många alternativ på värmekällor
 • Kan användas i lågtemperatursystem
 • Skön strålningsvärme
 • Förhindrar kallras från fönster
 • Reagerar snabbt på temperatuförändringar
 • Underhållsfria
 • Lång livslängd
 • 100% återvinningsbara
 • Kan kombineras med golvvärme

ELRADIATORER

Det finns två typer av elradiatorer – slutna elradiatorer (oljefyllda elradiatorer) och öppna elradiatorer. Då oljefyllda elradiatorer värms upp avger de en naturlig strålningsvärme som LVI benämner Mjukvärme 2.0, tack vare den elektroniska termostaten med en exakthet på 0,2 °C.

Vattenburna radiatorer eller elradiatorer - här är elradiatorn LVI Ramo

 

Tekniken i radiatorerna från LVI grundas på principen om värmeledning, som går ut på att värma upp en vätska som cirkulerar i ett slutet system. Vätskan som används i de flesta radiatorerna är en vegetabilisk rapsolja vars goda värmehållande egenskaper ger en jämn och behaglig värme. Tack vare de exakta termostaterna och temperatursänkningsprogrammen kan du göra en reell energibesparing.

Oljan är specialkomponerad och patenterad och tål extrema temperaturer utan att dess egenskaper försämras. LVI kan därför garantera att oljan håller under hela produktens livslängd utan att behöva bytas ut. Själva elementen består av två skal av högklassigt stål. De fogas samman genom maskinsvetsning vilket ger en produkt utan svetsfogar och skarvar.

LVIs oljefyllda elradiatorer är tysta, luktfria och fungerar även med lägre yttemperaturer för att ge samma inomhustemperatur. Detta betyder att radiatorn inte behöver bli för varm att röra vid och den kommer inte att bränna damm. Mjukvärme2.0 innebär även en minskad dammcirkulation, vilket är goda nyheter för en del allergiker.

Hus lämpliga för elvärme är bland annat fritidshus, mindre villor (kring 100 m2), parhus, radhus och även passivhus. Hus med direktverkande el och elradiatorer kan kompletteras med en luft-luftvärmepump om man så önskar.

Fördelar med elradiatorer:

 • Enkelt att installera
 • Snabb reaktionsförmåga
 • Tar tillvara så kallad fri värme
 • Mjukvärme med vegetabilisk olja
 • Förhindrar kallras från fönster
 • Fast installation eller med stickpropp

Relaterade produkter

Leave a reply