Fördelar med elvärme – finns det sådana?

Fördelar med elvärme – finns det sådana?

Det finns flera fördelar med elvärme även om den allmänna uppfattningen är att elvärme är förgånget. Orsaken till detta är att rent energimässigt jobbar elradiatorer i förhållandet 1:1, medan till exempel en bergvärmepump kan ge tre gånger mer energi än vad den tar. Många gånger är det emellertid inte lönt att energirenovera hela huset. Till exempel om det är fråga om en mindre stuga eller en fritidsbostad, eller om du helt enkelt vill hålla en låg investeringskostnad. Även i lågenerighus/passivhus behövs ofta lite extra tilläggsvärme under de kallaste dagarna och då kan elvärme vara ett gott alternativ.

EL_snabbreaktion_011. SNABB REAKTIONSFÖRMÅGA RÄKNAS TILL VIKTIGA FÖRDELAR MED ELVÄRME

Få känner till att det finns en energieffektiv värmelösning mellan gamla elradiatorer och vattenburen värme. Med dagens täta hus har värmebehovet per kvadratmeter minskat avsevärt. En av de viktigaste faktorerna för energibesparing är därmed en snabb reaktionsförmåga. Oljefyllda elradiatorer med elektronisk termostat reagerar snabbt på temperaturförändringar och har en liten termisk massa, vilket gör dem ideala för att ta tillvara fria värmekällor. Detta är nr 1 bland fördelar med elvärme.

smart-icon-22. TA TILLVARA FRI VÄRME ÄR EN ANNAN FÖRDEL MED ELVÄRME

Om till exempel solen tittar in eller om din öppna spis börjar värma upp rummet, stängs termostaten av tills rumstemperaturen sjunker under den valda inställningen. Moderna oljefyllda elradiatorer kyls även snabbt ned när det kommer in mer folk i rummet eller när elapparater slås på. Ett genialt sätt att ta tillvara värme från så kallade fria värmekällor. På motsvarande sätt värms de snabbt upp om utetemperaturen plötsligt sjunker. Naturligtvis kan du programmera din oljefyllda elradiator så att den anpassar temperaturen vissa tider på dygnet via en central styrenhet. Detta minskar din värmekostnad ytterligare.

smart-icon-93. MJUKVÄRME MED VEGETABILISK OLJA 

LVIs oljefyllda elradiatorer är fyllda med vegetabilisk miljövänlig olja och avger en mjuk och behaglig värme. De slösar ingen energi på överhettning och de förlorar ingen värme till marken. Den oljefyllda radiatorn kan hålla en lägre yttemperatur, vilket minskar risken för brännskador och ingen torr luft eller något cirkulerande damm uppstår. De oljefyllda elradiatorerna avger heller ingen obehaglig lukt. En del har uppfattat det som att oljefyllda elradiatorer förbättrar luftfuktigheten, men några sådana belägg finns inte. Däremot är det så att luft längs heta metallytor bränner damm och orsakar en joniseringsbalans som är postiv, det vill säga jonerna blir positiva. Detta kan orsaka att inneluften upplevs torr.

Relaterade produkter

Leave a reply