Byta radiatorer i hus med jordvärme

Byta radiatorer i hus med jordvärme

FRÅGA

Vi är intresserade av att byta ut radiatorerna i ett hus med jordvärme. Vårt husbolag funderar på att byta ut de gamla vattenburna radiatorerna till nya. De nuvarande radiatorerna har värmts upp med oljepanna i början. Oljan har senare bytts ut till jordvärme och därför behöver vi en radiator som lämpar sig bättre för detta. Vad kan ni rekommendera?

Hälsningar
Mika

 

SVAR

Vid renovering av fastigheter lönar det sig att kontrollera radiatorerna. Äldre radiatorer fungerar inte alltid optimalt i lågtemperatursystem. Rätt dimensionerade radiatorer i lågtemperatursystem ger energibesparingar och ökad trivsel. Särskilt lönsamt är det när man väljer en värmepump som värmekälla, men även fjärrvärme drar nytta av låga returtemperaturer.

Om du byter ut en gammal panelradiator (typ 10) mot en ny, lika stor av typ 11 får du cirka 60% högre värmeeffekt tack vare konvektionsplåten bakom radiatorn. Om du byter ut en gammal dubbelpanelradiator till en ny av typ 22  får du cirka 50% högre värmeeffekt av samma orsak.

Bytet till effektivare radiatorer kan sänka varmvattnets temperatur i systemet med 10°C vid dimensioneringen. Värmepumpens värmefaktor, COP, förbättras med cirka 2% per grad sänkt vattentemperatur, det vill säga totalt 20 %. Ifall mer förbättringar görs i fastigheten kan temperaturen i systemet sänkas ytterligare vilket innebär ännu bättre värmefaktor. Bekanta dig med Purmos urval och kontakta en återförsäljare för hjälp med dimensionering och installation.

Hälsningar
Mikko & Mia