Byte av panna med varmvattenberedare i hus från 1979

Byte av panna med varmvattenberedare i hus från 1979

FRÅGA
Vi är i tankar kring byte av panna som suttit i vårt hus i 39 år. Det är en TMV elpanna med varmvattenberedare. Den fungerar fortfarande utan några som helst problem. Vårt hus är byggt 1979 och omfattar ca 155 m2 i 1,5 plan. Vår nuvarande TMV panna är på 12 kw och är kopplad på en 20 A säkring. Vi har en förbrukning på ca 16000 kw på värme.

Dom flesta pannor vi kollat på är på max 9 kw är detta tillräkligt för att kunna värma upp huset under vintern? Vi har blivit avrådda från att koppla in en värmepump på grund av att vi har ett så kallat ettrörssytem. Man säger att vi då inte tjänar så mycket på bytet.

Vi vill ändå satsa på byte av panna till en som är förberedd för värmepump. Detta med tanke på eventuell försäljning av huset i framtiden. Den nya ägaren har då möjlighet att installera en värmepump.
Kan du ge oss lite råd hur vi skall göra.
Mvh Kjell

SVAR

Ert befintliga värmesystem är troligen dimensionerat utifrån att tillopp- och returtemperaturerna i värmesystemet är 80/60 grader när det är som kallast ute. En värmepump arbetar bättre och ger mer besparing vid betydligt lägre temperaturer. Ofta dimensioneras värmesystem med värmepump för 55/45 grader tillopp och retur. Frågan i ditt fall är om det blir tillräckligt varmt med en lägre tilloppstemperatur, dvs hur mycket överdimensionerade är radiatorerna. Om inte radiatorerna räcker till kan det också behövas nya och större radiatorer för att få tillräcklig värme med värmepump. Är rördimensionerna små kan också rören behöva bytas eftersom flödet blir större vid lägre temperaturer.

Tillräckligt varmt vid byte av panna?

En möjlighet för att utvärdera kan vara att nästa värmesäsong prova när det är riktigt kallt att sänka tilloppstemperaturen till 55 grader och se om det fortfarande blir tillräckligt varmt. Behövs nya radiatorer rekommenderar jag att ni tar in offert på byte av panna till ny elpanna och jämför med kostnad/återbetalningstid mot värmepump och nya radiatorer och tillhörande arbete.

Hälsningar Jonas