Dimensionering av radiatorsystem

Dimensionering av radiatorsystem

FRÅGA
Dimensionering av radiatorsystem i ett radhusområde är på tapeten. Jag bor i ett radhusområde med fjärrvärme och totalt 125 familjer. Mälarenergi levererar till en undercentral där vi växlar över till ett av föreningen ägt sekundärnät. Enligt Mälarenergi så är vårt returvatten för varmt. Vi har tillsatt en Värmegrupp som arbetar med frågan. Ett av förslagen vi fått är att sänka reglerkurvan i växlaren i undercentralen och då kommer min fråga: Jag läser i ett av de dokument vi fått står att om vi har ett radiatorsystem som är dimensionerat för 60/40 ska vi ha en framledningstemperatur på 60 grader men i äldre byggnader är radiatorerna dimensionerade för 80/60 som kräver högre framledningstemperatur. Våra hus är byggda 1966 med ett enrörssystem. Hur vet jag hur det är dimensionerat? / mvh Leif 

SVAR
Det är troligen dimensionerat för 80/60, men det är svårt att avgöra i efterhand. Varmt returvatten från radiatorsystemet kan bero på underdimensionering, men det kan också ha andra orsaker. Jag rekommenderar att ni börjar med att kartlägga ert system med så mycket info som möjligt om tryck, flöde, temperaturer till och från radiatorer tillsammans med VVS-konsult och därefter bestämmer lämpliga åtgärder. Det kanske räcker att injustera och eventuellt byta termostatventiler. Eftersom radiatorerna är mer än 50 år kan det också vara ett alternativ att byta till nya fräscha och betydligt effektivare radiatorer vilket också sänker returtemperaturen.

Läs mer här!

Hälsningar Jonas