Värmeförlust vid felkopplade radiatorer?

Värmeförlust vid felkopplade radiatorer?

FRÅGA
Jag har element med inbyggt ventilarrangemang. Thermopanel eller Purmo Plan, cirka 11 år gamla. Anslutningen är 50c/c
kopplat underifrån, med tillopp kopplad mot gavel. Normal svensk standard förmodar jag!?
Kan vi ha felkopplade radiatorer med tillopp och retur?

MVH RALF

 

SVAR
Radiatorn fungerar inte alls som avsett om tillopp och retur växlas, förlust i effekt kan vara så mycket som 70-80%, eftersom värmen inte fördelas i radiatorn. Det varma vattnet stiger rakt upp från botten i radiatorn och ventilens funktion blir försämrad eftersom flödet går på fel håll i ventilen.

Om radiatorn bara är varm i sidan där tillopp och retur sitter och returen inte är mycket svalare än tilloppet kan det bero på att ni har felkopplade radiatorer.

En Thermopanel Plan radiator har cc mått 40mm nedtill. Se denna länk under ANSLUTNING.

En Purmo Ventil Compact har cc mått 50 mm. I Sverige säljs endast släta Purmo radiatorer med 200 mm radiatorhöjd. Alla Purmo radiatorer med integrerat koppel har dock cc 50 mm. Dessa radiatorer har även omvänt tillopp och retur. Se denna länk under ANSLUTNING.

Ta gärna kontakt med en lokal installatör om du misstänker att dina radiatorer är felkopplade.

Hälsningar Jonas & Mia