Jag vill ha energisnåla element, vilken typ ska jag välja?

Det finns inte egentligen något så enkelt som energisnåla element. Energibesparingen ligger inte i själva stålet och varumärket, utan i hur radiatorn dimensioneras, styrs och används i systemet.

1. Dimensionera rätt

Om du byter till en energieffektiv värmepump utan att se över radiatorerna, finns det en risk att radiatorerna i huset är för små för lågtemperatursystemet. Det kommer att leda till att systemet går på högre temperaturer, för att du ska hålla inomhustemperaturen på en komfortabel nivå. I så fall blir systemet inte energieffektivt. Om du samtidigt isolerar huset och byter fönster, kanske radiatorernas storlek räcker till. Rådfråga alltid en lokal VVS-installatör eller konsult.

2. Styrning

En radiator har alla förutsättningar som krävs för att snabbt reagera på olika värmevinster, tex solvärme och brasvärme. Det som den behöver ytterligare är en noggrann termostat. Termostaten känner av värmevinsterna och stänger av tillförseln av vatten till radiatorn vid behov. Det mesta av energibesparningen ligger just i hur snabbt värmeavgivaren kan kylas ner och ta till vara externa värmevinster.

3. Sänk temperaturen

Varje grads ökning eller minskning av inomhustemperaturen ger 5-7 procents mer eller mindre energianvändning. Sänk nattemperaturen i hemmet och sänk även temperaturen i rum som inte används.

Moderna styrsystem möjliggör att man kan kontrollera husets energikostnad på ett bättre sätt. Är man bortrest en längre tid kan man ställa in den så att husets uppvärmning påbörjas några timmar innan man kommer hem.