Kombinera golvvärme med radiatorer vid totalrenovering

Kombinera golvvärme med radiatorer vid totalrenovering

FRÅGA
Vi planerar en total renovering av ett äldre hus med utbyte av hela värmesystemet. Värmekällan blir bergvärme. Vilka golvmaterial är mest effektiva för golvvärme? Jag har hört att man nu använder ek och furu, men dessa leder ju inte värme särskilt bra och kan väl lätt spricka med temperaturförändringar?
Kan man kombinera golvvärme med radiatorer? Golvvärme i vissa rum som badrum och kök samt radiatorer i andra rum och ansluta till bergvärme? Är installations och driftskostnaden högre för golvvärme än för radiatorer? Hur mycket högre?
Är luftburen värme ett alternativ med bergvärme? Vad är i så fall fördelar och nackdelar? Vad är installations- och driftskostnad i jämförelse med golvvärme och radiatorer?

Hälsningar Lars

SVAR

Det går att kombinera golvvärme med trägolv. Vid dimensioneringen av systemet tas hänsyn till vilken typ av golv det är för att undvika för höga temperaturer. En sak att tänka på när det gäller golvvärme och äldre hus är att det måste gå att säkerställa att isoleringen är tillräcklig i grunden för att undvika stora värmeläckage och höga driftskostnader.

Det går bra att kombinera golvvärme med radiatorer. Jag rekommenderar att ni tar kontakt med en rörfirma för att få offert på både golvvärme och radiatorer och eventuellt luftburen värme.

Fördelar med radiatorer är att det rent värme- och komfortmässigt ger en lösning där värmen placeras där den behövs, på ytterväggar vid fönster. Detta gäller speciellt när det är uppvärmt utrymme i våningen under. Den totala driftskostnaden är ungefär lika med golvvärme och radiatorer. Golvvärmen ger ett bättre COP-värde för värmepumpen medan radiatorer har lägre värmeförlust och reagerar snabbare på temperaturförändringar och därmed kan ta tillvara fria värmekällor snabbare.

Hälsningar Jonas