Konvertera äldre hus till vattenburet eller inte?

Konvertera äldre hus till vattenburet eller inte?

FRÅGA
Jag äger ett enplanshus som används som året-runt-fritidshus. Huset är från 1927 och ursprungligen inrättat som samlingslokal – en stor sal på 100 kvm och en del på 50 kvm med våtrum, kök och ett sovrum. Takhöjden är 3,5 respektive 2,5 i de olika delarna. Idag är uppvärmningen med direktverkande el, som på senare tid (10 år sedan) kompletterades med luft-luftvärmepump i stora salen. Det finns 2 st luft-luft-värmepumpar. Den ena fungerar ej. Nu överväger vi att sätta in bergvärme med sektionsradiatorer (Purmo Delta), men det kräver ju en del rördragningar. Alternativet är att ta ibruk elradiatorer (Epok).

Fördelen med bergvärme är att det samtidigt löser våra varmvattenbehov (tex värmegolv i våtrum). Fördelen med elradiatorer är låg underhållsvärme och med utvecklingen inom solceller känns det som framtiden med eget laddbatteri, elbil osv. Nackdelen med bergvärme är den stora intallationskostnaden (ungefär samma som om vi i framtiden installerar solfångare på taket), samt stor åverkan på huset som är kulturhistoriskt värdefullt. Har du några kloka råd att ge oss? Är vattenburet framtiden eller är solel det? Kan man enkelt konvertera äldre hus till vattenburet? Hur löser vi varmvattenbehovet nu på kortare sikt om vi väljer el?

Hälsningar Eva

SVAR

Ett vattenburet system är alltid flexiblare än en rent elbaserad lösning, eftersom man kan ha flera olika värmekällor, även solel om det skulle vara det bästa alternativet. Men det beror också på hur mycket ni använder huset. Återbetalningstiden blir rätt hög med vattenburet, särskilt om huset ej används så ofta. Idag finns bra lösningar för att fjärrstyra elradiatorer via Wifi och app. Med det systemet kan man enkelt höja och sänka temperaturen på distans och på det viset minska elförbrukningen. Liknande lösningar finns också för värmepumpar.

Konvertera äldre hus?

Jag rekommenderar att ni tar in offerter på båda lösningarna och räknar på några olika förbrukningsscenarion och elkostnader för att jämföra. Eftersom utvecklingen just nu går väldigt snabbt både för batterier och solel är det givetvis svårt att sia om framtiden, men allt tyder på att kostnaderna för dessa lösningar sjunker hela tiden. Väljer ni elalternativet kan ni välja elgolvvärme i våtrum.

Hälsningar Jonas

fjärrstyra elradiatorsystemet
Epok H i retrodesign.