Konvertering till golvvärme ?

Konvertering till golvvärme ?

FRÅGA
Vi funderar på att lägga in golvvärme och ta bort elementen helt.
Vi har källare och golvvärmen skall in på entréplanet . Kan man räkna ut vilken besparing det kan ge för fjärrvärmekostnaden ?
Huset är på 86 kvm.
Ulf 

 

SVAR
Själva värmebehovet bör vara oförändrat oavsett om det är golvvärme eller radiatorer. Däremot kan andra delar av fjärrvärmeavgiften påverkas, det beror på hur fjärrvärmetaxan är utformad i din kommun. Returtemperaturen från ditt värmesystem blir lägre med golvvärme än radiatorer, radiatorer dimensioneras ofta med 45 graders returtemperatur och golvvärmesystem med 35 graders returtemperatur. Det kan påverka / sänka kostnaden om du har flödesavgift i fjärrvärmetaxan eftersom flödet blir lägre med större temperaturfall. Om du tar kontakt med ditt fjärrvärmebolag kan de hjälpa dig vidare.

Hälsningar Jonas