Lågtemperaturradiatorer och värmepump

Lågtemperaturradiatorer och värmepump

Hej

Jag planerar välja en luft/vatten värmepump som huvudvärmekälla. En gammal träpanna och en 2000 L kondensator lämnas kvar i drift. Kondensatorn skulle laddas med hjälp av pumpen. Värmepumpleverantören sa att den bästa nyttan skulle uppnås om radiatorerna var lågtemperaturradiatorer. De gamla installeras 2004 och är mig veterligen av modellen Compact. Vilken typ av radiatorer rekommenderar du eller kan de gamla nyttjas?

Med vänlig hälsning Ari

 

SVAR

Om huset har en tät konstruktion, rekommenderar vi frånluftsvärmepump som värmekälla. Det bästa resultatet uppnås genom att installera tilluftsdon i sov- och arbetsrum samt i vardagsrummet. Frånluftsventilation installeras i badrum, toalett, hemvårdsrum och kök. Eldstäder måste ha egna tilluftskanaler direkt utifrån.

Utan desto mer specifik information om prestandabehoven, kan följande användas som tumregel: Enkelpanel-radiatorer ersätts med dubbelpanel av typ 21 och äldre dubbelpanel med typ 22 dubbelpanel. Radiatorernas bredd bör vara ungefär i bredd med fönstren och monteringen på en höjd med ett avstånd på 10 cm till både golv och fönster.

Lågtemperaturradiatorer – förslag

Lågtemperaturradiatorer är till exempel  Purmo Compact, TP Plan eller Belize E2, som är dimensionerade med låga systemtemperaturer. Radiatorerna är i praktiken mer effektiva / större. Även Belize E2 är en sk. lågtemperaturradiator.

PURMO Compact är utrustad med toppgaller och sidoplåtar och är marknadens bredaste modell. Alla PURMO-radiatorer är avsedda för slutna vattenburna värmesystem – inklusive lågtemperatursystem.

Thermopanel V4 representerar ett unikt radiatorkoncept, som utvecklats för att möta höga krav på effektiv logistik och modern design. Detta är utan tvekan marknadens mest eleganta och moderna frontprofil som tillsammans med den nya designtermostaten förhöjer helhetsintrycket av produkten ytterligare.

Belize E2 är Nordens första lågtemperaturradiator, försedd med E2-teknik, och passar utmärkt i villor och bostäder där man önskar normalt högre prestanda av en radiator som hör till lågtemperatursystemen. De inbyggda fläktarna arbetar ljudlöst och ökar prestandan hos radiatorn genom ökad konvektion med upp till 80%.

Den nya, eleganta lågtemperaturradiatorn Belize E2 är konstruerad för att fungera effektivt vid låga temperaturer.

Hälsningar

Mikko