Luftvattenvärmepump till fritidshus

Luftvattenvärmepump till fritidshus

Hej!
Jag undrar om det finns nackdelar, förutom installationskostnaden, med att lägga in golvvärmeslingor för vattenburen värme och installera en luft-vattenvärmepump vid nybyggnad av ett fritidshus byggt på plintar.
Golvbjälklaget blir isolerat med 220 mm isolering och jag tänker att man antingen lägger ett spårade spånskivor (eller spårad cellplast?) med golvvärmeplåt ovanpå det isolerade golvbjälklaget. Men jag har läst att golvvärme kan innebära fuktbildning under huset och därmed kan det innebära en risk för mögel. Stämmer det? Vad rekommenderar du i så fall istället.

Hälsningar Carina

SVAR

Luftutrymmet under golvbjälklag skall alltid vara ordentligt ventilerat. Det betyder att temperaturen under golvkonstruktionen är praktiskt taget den samma som utelufttemperaturen och det finns således ingen tilläggsisolering av luften.

220 mm tjocklek är en bra golvisolering till ett fritidshus. Det är också rätt att lägga rören i golvvärmeplåtar ovan på isoleringen så nära ytan som möjligt. Med golvvärme är det värmetekniskt fördelaktigt att använda golvytmaterial som leder värme bra – även sådant material som känns kallare under foten.

Golvtypen ”platt på mark” är alltid fukttekniskt krävande. Marken under plattan har 100 % relativ fuktighet och därför skall fuktisoleringen vara ordentligt tät. Då temperaturen stiger på grund av värmeflödet inifrån huset till marken ökar den absoluta fuktigheten (vattenmängden) i marken. – Och golvvärme torkar inte marken utan tvärtom. Det är viktigt att du kontaktar en fackman för råd på plats.

Mikko