Nya radiatorer på äldre stålrör vid renovering

Nya radiatorer på äldre stålrör vid renovering

FRÅGA
Vi lät en VVS firma byta två radiatorer i huset. Man monterade nya radiatorer på äldre stålrör, men installatörerna hävdade att de var tvungna att montera dem mycket högre än tidigare för att få till kopplingarna. Detta ser inte klokt ut och vi kan nu inte ha fönsterbräda under fönstret som tidigare. Är det verkligen så eller har vi råkat ut för en dålig installatör? Vi tvekar nu inför att byta fler radiatorer.

SVAR

Det kan alltid finnas faktorer, som inte framgår ur bilden, som gjort att installatörerna valt denna lösning. Den här rördragningen verkar ändå vid första anblick ha blivit onödigt komplicerad. Om rören kapats en liten bit över golv hade inkoppling kunnat ske med utanpåliggande radiatorkoppel exempelvis MMA Flexkoppel. Eller om radiatorn varit en Thermopanel TP V4 radiator med inbyggt ventilkoppel så hade det inte blivit några synliga rör vid sidan av radiatorn. Jag föreslår att du diskuterar med en av Purmo Thermopanels återförsäljare/installatörsföretag hur det skulle kunna göras istället.

Hälsningar

Jonas