Ojämn värme

Ojämn värme

FRÅGA
Vi köpte ett tvåvåningshus i våras som har Purmo vattenburna element i rummen. Vissa element är kalla, vissa ljumma, vissa varma och vissa är halva elementet varmt halva kallt. Vi har luftat samtliga element men på övervåningen kommer det inget vatten. Och det är på övervåningen som bara halva elementen är varma. Vad kan vara fel? Med vänlig hälsning, Anna

SVAR

Det kan finnas många orsaker till att vissa element inte blir varma. Termostaten på elementet kan behöva bytas, det kan ha blivit obalans mellan olika delar av värmesystemet, ventiler kan ha fastnat m.m.

Jag rekommenderar att ni tar dit en rörläggare för felsökning och åtgärd och allmän genomgång / service av värmesystemet.

 

//Jonas