Rimlig kostnad för golvvärme?

Rimlig kostnad för golvvärme?

FRÅGA:

Hej! Vi har nyligen köpt en enplansvilla i Dalarna i väldigt dåligt skick. Vi är hyfsat händiga och kan tänka oss att fixa ytskikten själva, men ta in hantverkare för el och vvs. Då precis alla ytskikt samt ventillationen är dålig har vi planerat att konvertera från självdrag och vattenburna radiatorer till FTX samt golvvärme. Vi är mycket väl medvetna om att det blir en stor engångskostnad och inte egentligen kostnadsbesparande, men när ytskikten ändå ska bytas, termostaterna är utdaterade och värmesystemet är konverterat till ett lågvärmesysten (bergvärme) tyckte vi att det var rimligt.

Vi har dock av vvs-företag blivit strängt avrådda från detta då det är ”att kasta pengarna i sjön” och att konvertering till FTX skulle kosta ca 120.000 och att byte till golvvärme (med befintligt bergvärmesystem skulle gå på minst 500.000. Huset är 100kvm med en 100kvm källare (där vi inte tänkte installera golvvärme) och har träbjälklag

Vänliga hälsningar,
Sandra och Johan

 

SVAR:

Utan att desto mer känna till situationen verkar de kostnadsberäkningar ni har fått väldigt höga. Faktum är att material för golvvärme och installation av ca 100 m2 golvyta varierar vanligtvis från 60.000 till 80.000 kronor. Den totala kostnaden påverkas emellertid också av det nödvändiga byggtekniska arbetet, då träbjälklag ställer sina egna krav. FTX-kostnaden på 120.000 SEK är förmodligen korrekt. Kostnaden för bergsvärmeborrning för denna typ av byggnad ligger vanligtvis mellan 80.000 och 100.000 SEK och en värmepump med installation på cirka 100.000 SEK.

Ett betydligt billigare och säkrare arrangemang uppnås när byggnadens lufttäthet och värmeisolering förbättras och byggnaden utrustas med en frånluftspump, och till värmefördelning och ventilation används radiatorer utrustade med tilluftsdon, t.ex. Air. Kostnaden skulle med denna lösning kunna halveras. Observera att ovannämnda priser är riktgivande och din VVS-installatör borde kunna hjälpa er med den bästa lösningen.

Mvh. Mikko