Säkra el element

Säkra el element

FRÅGA
Finns det idag elelement som är säkra, tänker på barn som lätt glömmer bort sig och lägger sin tröja till exempel på elementet? Vilket ska man isåfall välja? Har ej vattenburen värme , vänligen Sofie

SVAR

Tyvärr kan inte elradiatorer från LVI övertäckas och inte heller byggas in eftersom det är nödvändigt att ha en god luftcirkulation i radiatorn. Detta krävs för att radiatorn ska kunna värma rummet och för att undvika att den överhettas. En temperatursänkning möjliggör att man inte bränner sig på radiatorn, men att täcka in den är inte möjligt.

Hälsningar

Jonas