Snygg uppvärmning vid fönster från golv till tak

Snygg uppvärmning vid fönster från golv till tak

FRÅGA:

Hej,
Vi planerar att bygga om villan och ersätta traditionella fönster och altandörrar med glas från golv till tak. Rummet är ca 60 kvm som idag värms upp av oljeradiatorer (direktverkande el) på totalt ca 4kW. Samtliga radiatorer sitter under fönster som vi vil byta ut till glas från golv till tak. Vi har som sagt endast direktverkande el och golvvärme är inte ett alternativ då vi har nylagd stavparkett. Vi vill undvika traditionella elradiatorer då vi tycker att de estetiskt fula (även de snyggare designade). Skulle helst vilja ha konvektorer nedsänkta i golvet men stämmer det att de endast finns för vattenburet system?

Är tacksam och öppen för kreativa förslag.

Allt gott
Erik

 

SVAR:

Hej Erik,

Det stämmer att nedsänkta golvkonvektorer i dagsläget tyvärr inte finns som eldrivna.

Vi får många frågor om fönster från golv till tak och det är ett ofta förekommande dilemma. Denna typ av arkitektoniska lösningar ökar, medan det i praktiken ofta inte fungerar helt prickfritt i Norden. Det är mycket svårt att stoppa kallras vid fönsterlösningar ända ned till golvytan. Det man bör tänka på är att ha ett bra UV-värde i fönstren, även om det i sig inte stoppar kallras helt. De flesta elradiatorer finns i höjden 300 mm, så om man kunde spara lite väggyta nere mot golvet, så vore det att föredra.

I detta fall rekommenderar vi Epok H sektionsradiatorer framför fönstret. Epok kan placeras på fotkonsoler framför fönstret och fås i över 70 olika kulörer. I och med att solljuset kan sippra igenom radiatorn, får du en ”lättare” radiatorlösning framför fönstret.

Golvvärme, som inte var i er åtanke, stoppar inte heller kallraset helt. Golvvärme är inte det optimalaste för att just ta kallras vid mycket höga fönster.

Kallras och vertikala radiatorer

Vertikala elradiatorer bredvid fönstren eller inne i rummet kan fungera på så vis att radiatorerna kompenserar kallstrålningen. Det vill säga – eftersom din kropp håller en högre temperatur än fönsterytan så kommer du att åstadkomma en egen strålning av din värme mot fönsterytan. Detta upplevs av oss som att fönstret strålar kallt emot kroppen. I själva verket är det ändå tvärtom. Denna strålning kan minskas genom vertikala radiatorer, men kallraset stoppas ej helt under kalla dagar.

Vertikala elradiatorer finns i flera olika modeller och kulörer.
Vertikala radiatorer finns i flera olika modeller och kulörer.

 

Undvik kallras och drag från fönster

Relaterade produkter