Varför har jag ett kallt element?

Varför har jag ett kallt element?

 

Det finns en mängd möjliga orsaker till varför du känner av ett kallt element. Här kommer tre vanliga orsaker, som man kanske inte alltid tänker på.

1. Den gamla radiatorventilen har fastnat i det stängt läge. Till exempel kan ventilens tätningar ha blivit stela efter en längre period i stängt läge, såsom efter sommaren. Testa att vrida termostaten mellan max och min några gånger. Detta kan göra att ventilen släpper. I annat fall kontakta en installatör.

2. Vattnet cirkulerar inte: Cirkulationspumpen fungerar inte eller är inte påslagen. Eller så har du luft i systemet. Kontrollera cirkulationspumpen, här hittar du mer information om avluftning.

3. När vattentemperaturen är lägre än handens yttemperatur känns radiatorn kall (värme överförs från handen till en metallytan). Radiatorn fungerar och avger värme alltid, då vattentemperaturen i radiatorn är högre än temperaturen i rummet eller väggytorna. Radiatorventilen kan också vara tillfälligt stängd på grund av termostaten. Här behövs ingen åtgärd.

…och därutöver finns det förstås en mängd olika fel i installation eller system, produkt eller styrning som kan orsaka att radiatorn känns kall.