Värme på övervåningen vid utbyggnad av villa

Värme på övervåningen vid utbyggnad av villa

FRÅGA

Vi har idag vattenburen värme i ett hus på ett plan (i Stockholm). Vi funderar på att bygga på en våning till och undrar då ungefär vad det kostar att installera värme på övervåningen. Nuvarande panna klarar den extra lasten. Ytan är på 100 m2. Hur många radiatorer behövs för att få det uppvärmt till normalt 20 grader och vad är beräknad installationskostnad per radiator för värme på övervåningen?

Är det att föredra att ha radiatorer eller golvvärme ur ett rent kostnadsperspektiv?

MVH
Oskar

SVAR

Antal radiatorer är beroende på planlösning och antal fönster i utrymmet. Grovt kan du räkna en radiator under varje fönster samt en till badrummet. Exakt kan man säga först när ritningen är klar. Eftersom det gäller värme på övervåningen är behovet av golvvärme lägre än jämfört med platta på mark. Radiatorer är ofta att föredra, eftersom man då kan få värmen där den behövs, vid yttervägg och vid fönster.

Väljer man radiatorer kan det behövas en extra shunt för att få ett system med högre temperaturer till radiatorerna. Men man kan också hålla samma framledningstemperatur och öka radiatorernas storlek. Att ha golvvärme på nedre våningen och radiatorer på övre våningen är ett smidigt sätt att kombinera golvvärme och radiatorer!

Hälsningar

Jonas & Mia