Grön el – bästa värmelösningen i framtiden?

Grön el – bästa värmelösningen i framtiden?

Elproduktionen i bl.a. Sverige utgörs mer och mer av ”grön el” dvs. elen kommer från förnyelsebara energikällor såsom vattenkraft, solceller och vindkraft. Kostnaderna för att producera el med hjälp av solceller har sjunkit dramatiskt under de senaste åren. Detta har gjort att investeringen inte längre behöver subventioner och blir en allvarlig konkurrent till andra energikällor. Vindkraften byggs ut för fullt och väntas utgöra hela 14% av Sveriges elproduktion 2020.

Med det sagt så är el inte ”fult” och produceras inte med kol och olja, utan till stora delar av förnyelsebar energi. Vi ser redan en stark ökning av elbilsförsäljningen och nya modeller kommer ut i en stridande ström.

Tänk på detta när ni renoverar eller bygger om eller till i ert nästa projekt – vare sig det är sommarstugan, villan eller flerfamiljsbostaden. En kombination av värmepump, lågtemperaturradiatorer, hybridradiatorer typ Belize och elradiatorer utgör en av det absolut bästa värmelösningarna ur ett klimat- och kostnadsperspektiv!

Bästa verkningsgrad ur värmepumpen

Om man funderar på att byta till en värmepump, luft/luft eller en med vatten, så handlar det om att få ut bästa verkningsgrad. Detta görs bäst med lågtemperaturradiatorer eller hybridradiatorer. Värmepumpens COP avgörs till stor del av den vattentemperatur värmepumpen måste producera. En låg temperatur höjer COP dvs. verkningsgraden. Purmo Thermopanels lågtemperaturradiatorer tillsammans med styrning möjliggör just detta.

Byta radiatorer?

Ibland räcker inte befintliga element till och man måste byta radiator. I större rum med låg nyttjandegrad kan det löna sig att använda en så kallad hybridradiator. Hybridradiatorna använder både strålning och konvektion med hjälp av fläktar för att avge sin energi till rummet. Fläktarna reglerar automatiskt värmeavgivningen via inbyggd sensor, så när man inte använder rummet så avges mindre energi. Uppstartstiden från kallt till varmt rum är mycket kort, vilket bidrar till en kraftigt minskad energianvändning. Hybridradiatorn Belize E2 är radiatorn med ultralåga framledningstemperaturer som fungerar med alla värmesystem. Belize E2 kan därför också anslutas till samma system som vattenburen golvvärme. Tack vare mittanslutningen är den lätt att installera. Eltekniska färdigheter för att fläktarna ska fungera behövs inte heller, du behöver bara sätta stickproppen i eluttaget. Hybridradiatorn är också ett utmärkt val i offentlig miljö, exempelvis konferensrum som används intermittent.

Elradiatorn är ett utmärkt komplementet vid installation av luft/luftvärmepump och är också en utmärkt lösning vid tillbyggnad i en befintlig byggnad.

Leave a reply