Hur beräknas elförbrukning i småhus med vattenburen värme?

Hur beräknas elförbrukning i småhus med vattenburen värme?

Värmekostnaderna står för den största delen av elförbrukning i ett småhus. För konsumenten är det märkbart svårt att avgöra vilket värmesystem som är mest effektivt. Att en värmepump har ett gott COP-värde vid låga temperaturer är välkänt, men det behövs mer därtill. Golvvärmen ger ett lägre COP-värde ihop med en värmepump än vad till exempel vattenburna radiatorer gör, men detta i sig leder inte automatiskt till en lägre elförbrukning. Hus uppvärmda med radiatorer förbrukar ofta mindre energi än hus uppvärmda med golvvärme. Avgörande är här hur värmen regleras och vilka värmeförluster huset har.

Det finns en växande omsorg om miljön hos allmänheten, och konsumenterna föredrar i ökad utsträckning miljövänliga produkter och processer. Det är med andra ord tydligt att det är dags att omvärdera värmeindustrins arbetssätt enligt riktlinjerna i Ekodesigndirektivet ErP 2009/125/EG . Vi har ansvar gentemot slutanvändarna att tillhandahålla de mest energieffektiva och kostnadseffektiva sätten att skapa ett komfortabelt inomhusklimat. Trots att det finns en mängd olika värmelösningar på marknaden råder fortsatt osäkerhet om vad man ska välja och hur detta påverkar elförbrukning i småhus.

För att slutanvändare, installatörer och konsulter ska kunna fatta rätt beslut är det viktigt att göra korrekt information om värmelösningar tillgänglig. Och med den ökade användningen av lågtempererade centralvärmesystem har Purmo skapat en handbok för att förklara radiatorernas växande roll i dagens värmeteknologi. I den kan du läsa mer om radiatorernas utveckling, betydelsen av isolering och hur man omvandlar energi till effektivitet.

Radiatorer får en växande roll inom modern värmeteknologi
Radiatorer får en växande roll inom modern värmeteknologi

Elförbrukning och elvärme

Samtidigt har elvärme fått en negativ klang i folkmun. När vi pratar värmekostnader och elförbrukning borde man helt enkelt se till mängden köpt energi inte till allmänna värden och beräkningar. Svenska folkpartiets ledamöter Carl Haglund och Anders Adlercreutz i Finland ställde sig frågande till vad finska regeringen tänker göra för att åtgärda de brister som framkommit i energibeviset för småhus.

 

Det är dags att tänka om! Här en checklista på saker du kan ta upp med din VVS- eller värmerådgivare.

Relaterade produkter

Leave a reply