Hur mycket pengar sparar man på att konvertera till vattenburen värme?

Hur mycket pengar sparar man på att konvertera till vattenburen värme?

På 70-talet blev det vanligt att installera direktverkande el i nybyggda hus. För de som har direktverkande el i hemmet kan elräkningen kännas dyr, speciellt under vinterhalvåret. Vi ska se över vilka möjligheter du har för att få en billigare elräkning. Lönar det sig att byta till nya elradiatorer eller kanske att konvertera till vattenburen värme?

Komplettera ditt värmesystem

Den vanligaste åtgärden i hus med direktverkande el är att komplettera med en luft-luft-värmepump. Den kostar från 5.000 kr upp till 20.000 kr, och de allra flesta av god kvalitet kring 12-14.000 kr. Du får ut två till tre kWh för varje kWh värmepumpen kostar dig. Att tänka på är att en öppen planlösning krävs för att detta skall lyckas på önskat sätt. Luften bör spridas väl i huset. Och en nackdel kan vara ljudet de avger, så tänk på var du installerar den.

Byt till nya elradiatorer

Om du har gamla elradiatorer kan du byta dessa till nya moderna elradiatorer med elektronisk termostat. En ny oljefylld elradiator med eletronisk termostat kostar från 2500 sek. LVIs undersökningar visar på upp till 20% energibesparing vid byte av elradiatorer med bimetalltermostat till nya moderna elraditorer med elektronisk termostat. Och för bästa effekt i eluppvärmda hus lönar det sig att se över isolering i väggar, tak och fönster – en konvertering till vattenburen värme är inte alltid det lönsammaste alternativet.

Ställ dig även rätt frågor innan du bestämmer elradiator. Hur viktigt är det att spara energi? Hur viktig är inomhuskomforten? Är designen och utseendet viktigt? LVIs återförsäljare kan hjälpa dig att dimensionera och välja rätt radiatorer. Även Elkedjan och Elon distribuerar LVI oljefyllda elraditorer.

Konvertera till vattenburen värme

Genom att byta ut den direktverkande elen mot ett vattenburet värmesystem med värmepump, det vill säga konvertera till vattenburen värme, får du upp till tre gånger lägre energikostnad. Att tänka på är att investeringen är högre och därmed återbetalningstiden längre. En vattenburen radiator kostar från 1 500 sek och vill man ha en snyggare variant med slät frontpanel fås denna från 2 500 sek. En luft-vatten-värmepump kostar runt 100 000 sek, och en bergvärmepump kostar runt 120 000 till 200 000 kronor inklusive installation*. Purmos återförsäljare kan hjälpa dig att dimensionera och välja rätt sorts radiatorer när du vill byta ut den direktverkande elen och istället installera vattenburen värme. Även Comfortkedjan hör till våra återförsäljare och hjälper till vid byte av värmelösning.

*Se te.x. installera-varmepump.se

 

Relaterade produkter

Leave a reply