Hygienradiatorer i miljöcertifierat sjukhus

Hygienradiatorer i miljöcertifierat sjukhus

Purmos hygienradiatorer, till antalet cirka 5 000, installeras i svenska sjukhusbygget Nya Karolinska i Solna, beläget på gränsen till Stockholm innerstad. Ett av världens mest hållbara universitetssjukhus.

Till sommaren står det klart – Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Sverige. Det till ytan 330 000 kvm stora bygget med upp till tolv våningar kommer att ha cirka 630 vårdrum och 36 operationssalar. Byggandet påbörjades för 4,5 år sedan och kontraktsumman för bygget i OPS-avtalet är 14,5 miljarder kronor.

Detta sjukhus blir ett av världens mest hållbara universitetssjukhus. Huvudbyggnaden har redan nått guldnivån i Miljöbyggnad, ett svenskt system för att klassa byggnaders totala miljöprestanda med avseende på bland annat innemiljö, inbyggda material och energi. Anläggningen kommer även att certifieras enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) i näst högsta klassen ”Gold”. LEED är ett internationellt miljöklassningssystem för en helhetsbedömning av byggnaders miljöegenskaper, vilket täcker in såväl energiaspekten som övrig miljöpåverkan.

Även energiförsörjningen kommer att vara miljövänlig, i form av egenproducerad bergvärme och annan förnybar energi.

Hygienradiatorer till sjukhus

Purmo har sedan start varit med och levererat hygienradiatorer till detta sjukhus, en leverans som ännu pågår och slutligen kommer att uppnås till totalt cirka 5 000 radiatorer. Installationen av hygienradiatorerna är igång och arbetet fortlöper helt enligt planerna. Purmos hygienradiatorer levereras utan konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller för att möjliggöra lätt åtkomst till alla hörn och kanter och därmed utmärkt rengöring.

Purmo Hygiene

För att klara av att bygga ett sjukhus som drar extremt lite energi byggs fasaden välisolerad med ”smarta” fönster som släpper in solens ljus året om, men stänger ute värmen på sommaren och kylan på vintern.

Energiförsörjningen är en kombination av egenproducerad energi och fjärrvärme/fjärrkyla. Den egenproducerade energin kommer främst från en värmepumpsanläggning där det bland annat ingår cirka 140 borrhål, cirka 220 meter djupa och som lagrar värme från sommaren till vintern och kyla från vintern till sommaren.

Andra exempel på energibesparande tjänster och lösningar som minskar verksamhetens energiåtgång är dagsljus- och närvarostyrd belysning, närvarostyrd ventilation, laddningsstation för elbilar i parkeringsgaraget och en sopsorteringen som rymmer hela 32 sorteringsenheter.

Nya Karolinska Solna är ett sjukhus som har utvecklats med fokus på patientens integritet, säkerhet och komfort. På sjukhuset kommer bland annat tematisk vård att erbjudas, vilket innebär att olika medicinska experter och specialister arbetar som ett team och besöker patienten, istället för att patienten flyttas till olika avdelningar. Fördelen med att sjukhuset ligger i anslutning till Karolinska Institutet, en av världens ledande medicinska universitet, resulterar i att ny forskning snabbare kan komma det dagliga arbetet på sjukhuset till nytta och för patienten i form av bland annat kliniska tester och bättre arbetsmetoder.

Nya Karolinska Solna är ett av Sveriges största byggföretag Skanskas största projekt någonsin och genomförs i samarbete med den brittiska investeringsfonden Innisfree. Projektet är ett exempel på offentlig privat samverkan (OPS), med syfte att skapa ett mervärde i projektet jämfört med en traditionell upphandling.

>> Här hittar du flera internationella projekt där Purmo levererat radiatorer

Relaterade produkter

Leave a reply