Inredning av sovrum och val av elradiatorer

Inredning av sovrum och val av elradiatorer

Sovrummet är ett av våra viktigaste utrymmen och är en plats för komfort och avkoppling. Vid inredning av sovrum är det lika viktigt med den rätta värmen, som det är med möblemang och färg. Temperaturen i sovrummet bör vara cirka två grader lägre än i resten av ditt hem – den optimala temperaturen för en god sömn sägs vara 18°C. Lämpliga klimatförhållanden, dvs rätt temperatur och tillräckligt hög luftfuktighet påverkar välbefinnandet och ger ordentlig vila under natten. Har du ett eluppvärmt hus ger vi dig några tips på olika elradiatorer från LVI som fungerar optimalt med nattsänkning och hjälper dig hålla temperaturen på rätt och önskad nivå.

Mjukvärme 2.0 med LVIs elradiatorer

Yali Digital och Yali Comfort från LVI är två kostnadseffektiva elradiatorer. De är fyllda med vegetabilsk miljövänlig olja som avger en mjuk värme, utan stickande lukt eller bränt damm. Yali Digital och Comfort har en modern elektronisk termostat som håller värmen inom 0,2 graders exakthet från inställt värde. Denna egenskap har stor betydelse för din inomhuskomfort och nattsömn, men även för din energikostnad. En gammal elradiator har en motsvarande hysteres på upp till 6 grader. Energibesparingen mellan dessa två ytterligheter kan gå upp emot 20% och nattsömnen blir lidande med för stora fluktuationer i innetemperaturen. Dessa två egenskaper: mjukvärme och den exakta temperaturregleringen på 0,2 grader bildar LVIs koncept Mjukvärme 2.0.

Yali Comfort vid inredning av sovrum

För nyproduktion eller renovering är Yali Comfort ett enkelt alternativ för uppvärmning av hemmet. Yali Comfort ger ett behagligt inomhusklimat med sin slutna uppvärmningsteknik. Elektronisk termostat i analog tappning och lägesvred för temperatur/drift ger denna oljefyllda elradiator ett tillräckligt brett utbud av funktioner, som enkelt kan kontrolleras av användaren. Yttemperaturen kan reduceras till 75 eller 60 grader, vilket är perfekt i till exempel sovrum, där man vill hålla en lägre temperatur för bättre nattsömn. Yali Comfort kan kopplas till en extern trådbunden klocka för tidsinställd drift. Yali Comfort finns i både versioner som 230V och 400V och i en skala från 250W till 1500W, samt i både höjderna 300 mm och 500 mm.

Yali Digital vid inredning av sovrum

Yali Digital är en modern panelradiator med en rad nya funktioner. Yali Digital erbjuder god temperaturkontroll med en klar synlig display som sitter diskret inhyst i sidopanelen. Yali Digital har en separat pekskärm som tillbehör (Touch E3) och kan enkelt anslutas till WiFi. Anslutning till både trådbundet och trådlöst system är möjlig. Radiatorn har en praktisk öppet fönster funktion. Om temperaturen sjunker fem grader inom 30 minuter, är Yali Digital programmerad att fungera som om ett fönster är öppet. Radiatorn kommer att stängas av, så länge tills temperaturen når en viss gräns och sedan kommer den att slå på igen som om fönstret har stängts. Detta är speciellt önskvärt i sovrum där man gärna tar in frisk luft inför natten. Radiatorn är utrustad med sekventiell styrning, en intelligent funktion som gör att den bakre panelen börjar arbeta först när temperaturen är 1 grad under inställt värde. Yali Digital finns även med slät frontpanel: Parada eller Ramo, vilket gör det möjligt att passa radiatorn till ens egna inredning av sovrum.

Se även andra elvärmelösningar från LVI och bekanta dig med närmaste återförsäljare.

Yali Digital är en klassisk elradiator med moderna funktioner.
Yali Digital är en klassisk elradiator med moderna funktioner.

Relaterade produkter

Leave a reply