Inredningstips sovrum

Inredningstips sovrum

När man tänker på inredningstips sovrum är det viktigt att komma ihåg att sovrummet är en plats för komfort och avkoppling. Temperaturen i sovrummet bör vara cirka två grader lägre än i resten av ditt hem – den optimala temperaturen för en god sömn är 18°C.

Lämpliga klimatförhållanden, det vill säga rätt temperatur och tillräckligt hög luftfuktighet påverkar välbefinnandet och förutsättningarna för en ordentlig vila under natten.

Inredningstips sovrum – radiatorer

En viktig aspekt är platsen för radiatorer, helst under fönstret (horisontala designradiatorer) eller vid sidan av glaspartier (vertikala designradiatorer). Det är värt att planera utformningen av värmelösningar i sovrummet redan i ett tidigt skede, så att radiatorn inte placeras för nära sängen eller blockerar öppningen till garderober och dörrar. Låt dig inspireras av urvalet vattenburna radiatorer från Purmo.

Purmo Plan i vit inredning
Purmo Plan i vit inredning

Inredningstips sovrum – golvvärme

Om du beslutar dig för att installera golvvärme i sovrummet bör du tänka på att välja golvmaterial som sten, keramiska plattor eller laminat, som leder värme effektivt. Detta för att hålla en behaglig temperatur i sovrummet. Om du planerar golvvärme i sovrummet, kom ihåg att välja en säng med ben.

En individuell temperaturreglering anpassar sovrumstemperaturen till användarnas dagliga livscykel. Bortsett från högsta komfort, genererar en individull styrning också stora besparingar, eftersom den minskar temperaturen när rummet inte används. Besparingarna når till och med 50% jämfört med system utan någon styrning och 20-30% jämfört med system med en gemensam temperaturgivare för byggnaden. Kontakta en återförsäljare för mer information.

Ordlista

Leave a reply