Undvik kallras och drag från fönster

Undvik kallras och drag från fönster

Kallt i lägenheten

När luften rör sig inomhus kallar vi det drag. Detta drag transporterar bort värmen från vår hud och gör att det känns kyligt. Värmeavgivningen beror starkt på lufthastigheten omkring oss och bara en liten ökning av lufthastigheten ökar värmeavgivningen från kroppen betydligt. Höga lufthastigheter kan bero på kallras från t.ex. fönster, eller av kalla golv och väggar. Drag i form av kallras är särskilt vanligt under fönster där det nedkylda glaset kyler luften. Den kalla luften som är tyngre än den varma, rasar nedåt och sprider ut sig över golvet som en kall matta. Den kalla luften kyler golv och fötter och gör att det känns kallt i rummet. En person som sitter intill kan uppfatta den kalla luften som drag.

Motverka kallras

Man kan motverka kallraset genom att placera en radiator under fönstret som skapar en motverkande uppåtgående luftrörelse av varmluft. För att det ska kännas dragfritt får lufthastigheten inte vara högre än 0.10-0.15 m/s.

kallras

 

Bästa platsen för en radiator är under ett fönster, för då förhindras kallras. Radiatorns värmestrålning kompenserar även för kylan från den kallare fönsterytan.

Det är också möjligt att installera radiatorer på innerväggar och det kan ibland vara en fördel, i synnerhet när det är ont om plats under fönstret. Det är, emellertid, inte en ideal lösning ur energisynpunkt på grund av större värmeförluster.

Motverka kallras

 

Vertikala och horisontella radiatorer som installerats på innerväggar eller bredvid fönster ger emellertid en behaglig värmekänsla när man passerar dem. Dessa typer av installationer har dessutom ofta en arkitektonisk dekorativ funktion.

Vill du läsa fler liknande artiklar? Följ oss på Facebook!

Relaterade produkter

Leave a reply