ElvärmeElvärme

Direktverkande elvärme avger värme direkt till rummet och kopplas in direkt på elnätet. Installationen är tack vare detta mycket prisvärd. LVI:s elradiatorer fyllda med vegetabilisk miljövänlig olja har en elektronisk termostat som snabbt och effektivt skapar en ideal inomhuskomfort – en riktig mjukvärmare.
Läs mer här om fördelarna med elvärme!

Här nedanför kan du läsa många inspirerande inlägg av våra värmeexperter gällande elvärme i egnahemshus respektive lägenhet, vad man bör tänka på vid renovering, inlägg om elförbrukning och så vidare.