ElvärmeElvärme

Direktverkande elvärme avger värme direkt till rummet och kopplas in direkt på elnätet. Installationen är tack vare detta mycket prisvärd. LVI:s elradiatorer fyllda med vegetabilisk miljövänlig olja har en elektronisk termostat som snabbt och effektivt skapar en ideal inomhuskomfort – en riktig mjukvärmare.
Läs mer här om fördelarna med elvärme!