ElvärmeElvärme

Direktverkande elvärme avger värme direkt till rummet och kopplas in direkt på elnätet. Installationen är tack vare detta mycket prisvärd. LVI:s elradiatorer fyllda med vegetabilisk miljövänlig olja har en elektronisk termostat som snabbt och effektivt skapar en ideal inomhuskomfort – en riktig mjukvärmare.
Läs mer här om fördelarna med elvärme!

Här nedanför kan du läsa många inspirerande inlägg av våra värmeexperter gällande elvärme i egnahemshus respektive lägenhet, vad man bör tänka på vid renovering, inlägg om elförbrukning och så vidare.

Touch E3 uppdatering

Touch E3 uppdatering

Vi har nu en ny bättre mjukvara för din Touch E3, version 03.05. Med den nya v03.05 kommer din Touch E3 bli ansluten till en ny kraftfullare server. Ladda samtidigt ner vår… mer