Förråd / Garage

Även om man inte regelbundet tillbringar så mycket tid i garage och förråd, är det ett utrymme som vanligtvis behöver någon form av uppvärmning. I förråd, förvaringsutrymmen och garage fungerar en standardlösning alldeles utmärkt, t.ex. i form av element.

Purmo och LVI element för garage och förråd

Purmo Compact eller Thermopanel V4 är exempel på element som passar garage och förråd där man använder sig av vattenburen värme. Från LVI finns även elradiatorer av bland annat modellerna Yali Comfort och Kaba.