Kontor

Kännetecknande för kontorsutrymmen är det faktum att de är ockuperade endast vid givna tider på dagen. De används bara ibland. Stora besparingar i uppvärmningskostnader kan därför genereras av styrsystem som ser till att värma kontorsrummet endast vid angivna tider.