Nybygge

Här kan du läsa om värmelösningar för dig som bygger nytt hus. Elvärme, vattenburen golvvärme och radiatorvärme passar utmärkt var för sig eller som kombinationslösning.

Elradiatorer eller vattenburna radiatorer – så här väljer du rätt

Elradiatorer eller vattenburna radiatorer – så här väljer du rätt

Funderar du på att välja mellan elradiatorer eller vattenburna radiatorer behöver du naturligtvis ta fasta på i vilken typ av utrymmen radiatorerna ska användas. Ska du bygga nytt eller funderar du på renovering? Varför… mer