Referenser

Här önskar vi dela läsarnas smarta värmelösningar. Egna tips på hur man kan förbättra inomhuskomforten och inredningen med hjälp av radiatorer. Vill du ställa upp som referens? Hör av dig till oss!