Dimensionering

Purmo erbjuder ett enkelt verktyg för att dimensionera rätt med vattenburen radiatorvärme. Verktyget är endast riktgivande för slutkund och konsument. Den faktiska beräkningen bör alltid utföras av en lokal, behörig installatör eller VVS-konsult. Däri ligger vetenskapen. Se länk till Purmos busenkla verktyg här.