Passivhus

Passivhus är enkelt uttryckt hus och bostäder som är byggda för att vara energisnåla. Både småhus och flerbostadshus kan vara av typen passivhus. Man minimerar helt enkelt värmeförluster genom att skapa en klimatsmart lösning där ventilationen är energieffektiv och man tar tillvara värmen som finns tillgänglig.

Med ”värmen som finns tillgänglig” avser man värmen som personer, elektroniska apparater och instrålad sol med mera skapar. Denna tas tillvara för att värma fastigheten. Man försöker helt enkelt återvinna värmen som annars skulle gå till spillo. Samtidigt byggs ett lågenergihus i hög kvalitet så det är tätt och välisolerat, vilket gör att värmeförlusterna är små och friskluften kan användas som värmesystem.

Passivhus blir allt vanligare

Passivhus blir allt vanligare idag. Tanken med huset är att det inte ska behöva någon tillförd energi, utan att bostaden värms upp passivt genom att tillvarata all värme. Med ökat intresse för energieffektiva och klimatsmarta lösningar blir lågenergihus allt vanligare. Vid Nordens kalla breddgrader stöter man emellertid ibland på problem då det inte är en självklarhet att värmen i denna typ av hus räcker till under årets kallaste dagar. En modern elradiator med eller utan luftvärmepump kan hjälpa upp situationen.