Värmepump

Värmepumpar utvinner energi från bland annat bergvärme, markvärme och värmen i luften. Radiatorer passar alldeles utmärkt ihop med en värmepump i ett lågtempererat system. Undersökningar visar att radiatorer är till och med 15% mer energieffektiva än golvvärme ihop med en värmepump.

Elradiatorer eller vattenburna radiatorer – så här väljer du rätt

Elradiatorer eller vattenburna radiatorer – så här väljer du rätt

Funderar du på att välja mellan elradiatorer eller vattenburna radiatorer behöver du naturligtvis ta fasta på i vilken typ av utrymmen radiatorerna ska användas. Ska du bygga nytt eller funderar du på renovering? Varför… mer

Fakta om bergvärme – radiatorer och golvvärme tillsammans med värmepump

Fakta om bergvärme – radiatorer och golvvärme tillsammans med värmepump

Tack vare bättre isolering och högre värmekrav behöver bostäder och kontor mindre värmeenergi för att hållas varma. Det gör värmepumpen till en idealisk komponent i ett modernt värmesystem. Temperaturen några meter under marken är tämligen konstant över året,… mer