Värmepump

Värmepumpar utvinner energi från bland annat bergvärme, markvärme och värmen i luften. Radiatorer passar alldeles utmärkt ihop med en värmepump i ett lågtempererat system. Undersökningar visar att radiatorer är till och med 15% mer energieffektiva än golvvärme ihop med en värmepump.