Belize E2 för renoveringsobjekt

Belize E2 för renoveringsobjekt

Juha Sonck från Borgå (Finland) skaffade nya radiatorer för låga temperaturer av modell Belize E2 i samband med renoveringen av ett gammalt stockhus. Meningen var att installera Purmos släta Plan Compact-radiatorer men när han sett de nya Belize E2–radiatorerna för lågtemperatursystem på Purmos webbsajt, beslöt sig Juha för att skaffa Belize E2:or i stället.

Spara energi med fläktradiator Belize E2

– Vi använder en luft/vatten-värmepump (Tehowatti Air), som producerar vatten med låg temperatur förmånligt och vi ville spara på energin genom att installera nya radiatorer, berättar Juha.

De flesta värmeproduktionssystem drar nytta av låga vattentemperaturer. Den nya radiatorn Belize E2 har planerats för att fungera effektivt i ett system med låga temperaturer. Den innovativa E2-tekniken grundar sig på att styrningen automatiskt växlar mellan statisk och dynamisk användning enligt behov.

Den statiska funktionen innebär att radiatorn Belize E2 fungerar som ett traditionellt värmeelement medan E2-tekniken garanterar att de inbyggda fläktarna aktiveras vid behov. På så sätt frigörs värmen märkbart bättre. Belize E2 är energisnål och den värmer upp inneluften till en ideal temperatur genom att producera både värme och fungera som värmefläkt. Denna radiator byter automatiskt funktion och värmer upp snabbt om det behövs.

De inbyggda fläktarna fungerar ljudlöst och de ökar radiatorns prestanda med upp till 80 procent. Belize E2 är en genial lösning för villor, nya bostäder och renoveringsobjekt. E2 är ett stiligt och modernt val för system med låga temperaturer. Produktpris från 3600 kr för vit modell. Pristillägg för svart +20%.

Fläktradiator Belize E2 har standardfärgen vit RAL 9016. Belize fås även i svart (mot extra kostnad).
Fläktradiator Belize E2 har standardfärgen vit RAL 9016. Belize fås även i svart (mot extra kostnad).

 

Leverans och förbättrad inneluft

– Belize E2 –radiatorerna levererades smidigt och installationen har skett i faser. Det verkar som att entreprenören har många byggen på gång samtidigt, berättar Juha.

– Temperaturen i huset är mycket behaglig och jämn. Förut värmde vi huvudsakligen med kamin och elelement, och då var det varmt i mitten men svalt vid väggen. Belize cirkulerar luften så att värmen når även husets väggar och hörn. Min fru säger att vi aldrig tidigare haft så här jämn och behaglig innetemperatur, ler Juha.

Här hittar du Purmo-återförsäljare

 

Belizes luftströmning jämnar ut värmen i ett gammalt hus även vid väggarna.
Belizes luftströmning jämnar ut värmen i ett gammalt hus även vid väggarna.

Relaterade produkter

Leave a reply