Lufta radiatorer med elementnyckel

Lufta radiatorer med elementnyckel

I äldre värmesystem kan det ofta finnas luft i radiatorerna. Luften måste tas bort för att radiatorn skall fyllas med vatten och värma som den ska. Avluftningen kan ske med olika typ av verktyg eller en elementnyckel beroende på hur luftskruven ser ut på radiatorn.

 Elementnyckel – ett verktyg för avluftning av radiatorer

  1. Se efter var luftskruven sitter och vilket verktyg du behöver för att vrida på den.
  2. Placera en behållare under ventilen och öppna den mycket långsamt och försiktigt med hjälp av en elementnyckel.
  3. Öppna endast så mycket att luft börjar pysa ur radiatorn. Om du öppnar den fullt ut kommer vattnet att strömma ut.
  4. När vattnet börjar komma ur radiatorn kan du skruva fast ventilen igen.
  5. Din radiator är nu avluftad och klar!

Relaterade produkter

Leave a reply