Luftvärmepump tillsammans med elradiatorer?

Luftvärmepump tillsammans med elradiatorer?

Precis som vid användning av geovärme finns det flera olika metoder för att värma upp en bostad med luft. Vi kommer att inrikta oss på två av dessa, från- och tilluftsventilation med återvinning (FTX-system) och luftvärmepumpar samt hur luftvärmepumpar fungerar tillsammans med elradiatorer.

FTX- system

Denna typ av från- och tilluftssystem fungerar genom att ta in luft utifrån och låta den passera en värmeväxlare där den utåtgående luften (inomhusluften) passerar åt andra hållet. Den utåtgående luften avger då en del av sin värme till den nya och på så vis går inte all värme förlorad. Om det är kallt ute och extra värme behöver tillföras till den ingående luften så finns det en eluppvärmd luftvärmare efter värmeväxlaren. Den uppvärmda utomhusluften distribueras sedan i bostadens rum via ett ventilationssystem.

Eftersom att värmen återvinns är det lätt att tro att FTX-systemen sparar mycket energi. Dock har undersökningar från bland andra SABO och Fjärrsyn visat att den tillkommande elkonsumtionen som krävs för att driva från- och tilluftssytemet resulterar i att nästan ingen energi alls sparas. En anledning är att det på frånluftsutblåset bildas is, som smälts med elvärme, vid kall väderlek. Detta drar naturligtvis ner verkningsgraden. Troligt är också att många av dessa byggnader är överventilerade.

Vi har också utfört tester i passivhus med installerade FTX- system där resultaten presenterades på passivhus-konferensen i Göteborg, 2013. Testerna gick ut på att ta reda på eventuella skillnader i inomhusklimatet om man bytte till små vätskefyllda elradiatorer placerade under fönstren med samma totala effekt som FTX- systemets eluppvärmda luftvärmare hade. Slutsatsen från de boende var att inomhusklimatet var mer behaglig med radiatorerna (varmare om benen och mindre kallt vid fönstren) och att det var mycket praktiskt att kunna reglera temperaturen i olika rum, vilket inte är möjligt med ett FTX-system. De boendes subjektiva omdömen bekräftades av faktiska mätresultat. Den operativa temperaturen var högre och lufttemperaturen på olika höjder i bostaden var mer konstant över dygnet än vid användning av FTX-systemets luftvärmare. Anledningen till den höjda komforten är dels strålningsvärmen från radiatorn, dels att den förhindrar kallras som även existerar för treglasfönster.

Luftvärmepump

Det finns tre olika typer av luftpumpar; luft/vatten- , luft/luft- och frånluftsvärmepump.

Luft/vattenvärmepumpen utvinner värmen från utomhusluften och överför denna till det vattenburna värmesystemet i huset. Det går också att värma upp varmvatten på detta sätt.

Luft/luftvärmepumpen utvinner värmen från utomhusluften och överför denna till inomhusluften. Den bygger på att den uppvärmda luften ska cirkulera på ett bra sätt genom huset och därför är denna metod mest lämpad för öppna planlösningar. I praktiken kan det vara svårt att få till en bra cirkulation vilket medför att det är svårt att värma avlägsna rum. Det typiska scenariot är att man vrider upp värmen vilket också resulterar i en högre temperatur i närheten av källan till lufttillförseln samt en högre energiförbrukning. Det introduceras också ett drag i bostaden när luften transporteras mellan rummen.

Ovanstående värmepumpar hämtar alltså värmen från utomhusluft och därför varierar verkningsgraden med utomhustemperaturen, därför är det svårt att ansätta ett exakt värde för primärenergifaktorn och emissionsfaktorn på samma sätt som vid användning av geovärme.

Frånluftvärmepumpen hämtar värme från ventilationsluft som är på väg ut från bostaden. Denna metod kräver att man har ett mekaniskt ventilationssystem i huset. Pumpen ansluts både till värmesystemet och till varmvattenberedning.

radiator-Purmo-Paros-varmepump-

Elvärme och energisnåla hus

Direktverkande elvärme är relativt kostnadseffektivt att installera men kanske framför allt, att det i princip är underhållsfritt, bekvämt och komfortabelt. Det innebär att uppvärmningssystemet i stort sett blir problemfritt och detta i sin tur leder till låga kostnader och att du slipper anlita servicetekniker för löpande inställningar. Ju energisnålare ett hus är, desto mer talar för elvärme eftersom ju mindre energi man löpande behöver betala för, desto större del av totalkostnaden står installation och underhåll för.

Ett problem som ofta finns i hus som värms upp med ventilationsluften är att det är svårt att styra temperaturen i olika delar av huset. Då har man ofta temperaturen inställd så att det är skönt att vara i vardagsrummet medan man vädrar i sovrummet. Om innetemperaturen stiger, antingen på grund av en dålig termostat eller att objektet som avger värmen reagerar för långsamt på förändringar (exempelvis ett stengolv med golvvärme), så öppnar man gärna ett fönster. Vädra ska man naturligtvis göra men vädra för att reglera temperaturen är slöseri.

Om man har en punktvärmekälla, dvs man värmer upp en större yta från en plats, så avtar naturligtvis temperaturen med avståndet. För att det ska bli lagom varmt längst bort så måste man alltså ha det “för varmt” just vid värmekällan. En stor fördel med att ha många mindre elradiatorer är alltså att man får värmen där man vill ha den vilket ger en energibesparing på riktigt.

Luftvärmepump tillsammans med elradiatorer

Elradiatorer fungerar utmärkt tillsammans med luftvärmepump, som extra värme om värmepumpen ej räcker till vid kall väderlek eller som säkerhet ifall värmepumpen av någon anledning skulle stanna. Vid anskaffning av en luftvärmepump är det viktigt att du ser till att husets värmesystem är rätt injusterat och att elradiatorernas termostater fungerar bra. På så sätt blir besparingen högre eftersom värmen tas tillvara. Elradiatorerna ska slå på först när värmepumpen inte klarar att hålla inomhustemperaturen.

Relaterade produkter

Leave a reply