Moderna radiatorer vid renovering

Moderna radiatorer vid renovering

Moderna radiatorer lämpar sig mycket väl vid renovering samt för lågtemperaturssystem med till exempel värmepump som ny värmekälla. Detta är inte allmänt känt – många hävdar att golvvärme är det enda och bästa alternativet för lågtemperatursystem. Det är däremot en myt! Radiatorer passar utmärkt i lågtempererade system. Radiatorernas vattenutrymme är relativt litet och konvektionsytan stor. Dessa egenskaper gemensamt betyder snabb reaktionsförmåga och bra energiekonomi.

MODERNA RADIATORER I LÅGTEMPERATURSYSTEM

Lågtemperaturradiatorer är det mest värme- och kostnadseffektiva sättet att snabbt och bekvämt uppnå och bibehålla en optimal rumstemperatur. Purmo radiatorer kan användas vid flertalet tilloppstemperaturer, men de lämpar sig bäst för låga temperaturer. Forskning har visat att lågtemperaturradiatorer värmer upp ett utrymme till optimal rumstemperatur precis lika effektivt som traditionellt dimensionerade radiatorer (med högre systemtemperaturer). Men eftersom energibehovet är mindre för att uppnå och bibehålla rumstemperaturen är lågtemperaturradiatorer mer kostnadseffektiva.

MODERNA RADIATORER ÄR SNYGGA OCKSÅ

TP Plan och Ramo är två moderna panelradiatorer med slät frontpanel. TP Plan är helt slät, medan TP Ramo har vågräta linjer i frontpanelen. Båda typerna är anpassade för lågtemperatur och passar utmärkt vid renovering. De kan förses med olika tillbehör för att underlätta monteringen. Till exempel finns TP Flex som möjliggör mittkoppling, ifall ditt hus har mittkopplade radiatorer från tidigare. Ett annat praktiskt tillbehör är TP Rak 4 som möjliggör en lägre bygghöjd under fönstret tack vare att rören placeras bakom radiatorn. Båda tillbehören TP Flex och TP Rak 4 är patenterade och unika för TP Plan och Ramo radiatorerna.

Purmo radiatorerna är ämnade för slutna vattenburna värmesystem, det vill säga system där fri syretillförsel är förhindrad.

Relaterade produkter

Leave a reply