Myter om oljefyllda elradiatorer

Myter om oljefyllda elradiatorer

Det finns en del artiklar som vill framhålla att det inte är någon skillnad på komforten hos öppna radiatorer och oljefyllda elradiatorer. Och visst är det korrekt att det inte går att mäta någon skillnad i luftfuktighet mellan öppna radiatorer och oljefyllda radiatorer, men erfarenhet och referenser visar på att inneklimatet förbättrats vid byte från öppna till oljefyllda elradiatorer. ”Slemhinnor och ögon känns inte torra längre” är en återkommande kommentar hos de personer som bytt radiatorer. En jämnare inomhustemperatur och en bättre komfort helt enkelt. Myter om oljefyllda elradiatorer och om vattenburna radiatorer löns det alltid att reda ut. Dessa värmeavgivare har en hel del goda egenskaper som kommit i skymundan tack vare eller på grund av golvvärmens goda framfart i Norden. Golvvärme är ett fantastiskt uppvärmninggsätt, men dess fördelar behöver ej lyftas fram på bekostnad av radiatorns. Dessa värmeavgivare (golvvärme och radiatorer) har kompletterande egenskaper. Golvvärmen håller borta fukten från golvet, speciellt i våtutrymmen, medan radiatorer har en betydligt snabbare reaktionsförmåga.

Uppvärmningstid hos oljefyllda elradiatorer

I LVI radiatorskolan finns redovisat ett test där vi jämför uppvärmningstiden för en oljefylld respektive öppen radiator. Det skiljer inte många minuter. Vi har också mätt lufttemperaturen på luften som strömmar ut ur en öppen radiator och temperaturen på ytan som luften passerar, sedan får var och en göra sina slutsatser.

Viktigt att påpeka är att det inte tar 4 timmar att värma upp ett rum på 10 m2. Testkammaren är mycket större, så man ska inte titta på den absoluta tiden, bara på den relativa skillnaden.

När en elradiator reglerar sig är det inte så att den lägger ut en lägre effekt kontinuerligt. Istället läggs all effekt ut en viss tid och därefter är effekten avstängd en viss tid. Det säger sig självt att om värmebehovet i ett visst rum är 100W och man har en 1000W radiator i rummet så kommer radiatortemperaturen att variera kraftigt om man har en öppen radiator. Den öppna radiatorn är bara påslagen 10% av tiden och sedan avstängd. På samma sätt fungerar det för en oljefylld radiator men där jämnar oljan ut temperatursvängningarna. LVIs radiatorer är fyllda med vegetabilisk, miljövänlig rapsolja. Här kan du läsa mera om skillnaden mellan öppna och vätskefyllda elradiatorer.

oppen-vs-sluten-elradiator

Leave a reply